Náš tým

 Ing. Sabina Poukarová

 zakladatelka a ředitelka společnosti

 fundraising, projekty, tématické programy, exkurze, web
 tel: +420 724 061 721            

 - akreditovaný kurz SVOPAP Chovatel a ošetřovatel koní
 - licence cvičitel jezdectví
 - jezdecká licence WRC
 - absolvent veterinárních kurzů MVDr. Dominiky Švehlové
 - praxe v oblasti marketingu cestovního ruchu, práce s dětmi

                                       

  

  Ing. Kateřina Dziadková

  zakladatelka a předsedkyně správní rady

  jezdecký výcvik, tématické programy
  tel: +420 777 112 328         

 - absolvent Mendelovy univerzity, obor Zootechnik  
 - licence cvičitel jezdectví    
 - jezdecká licence ČJF, WRC
 - pedagogická praxe na SZŠ 

                                    
                                                            

 

  Ing. Svatava Vidoňová

  terapeut, projekty, ekologické programy, tématické programy, jezdecký výcvik
  e-mail: svatka.vid@seznam.cz

 - instruktor léčebného pedagogicko psychologického ježdění

 - garant EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta)