O nás

NAŠE POSLÁNÍ

Všichni jsme neoddělitelnou součástí přírody, která tvoří naši krásnou planetu. V poslední době ale všude na světě vidíme, jak ji způsob našeho života pomalu ničí.  Z přírody však pochází vše, co potřebujeme k životu. Měli bychom ji proto lépe poznat, naučit se jí naslouchat a pečovat o ni. Měli bychom se naučit žít s přírodou v souladu.

Abychom přírodě porozuměli, je potřeba se s ní setkávat a poznávat ji. Naším posláním je umožnit dětem i dospělým, zdravým i handicapovaným lidem setkávat se a seznamovat se s živou přírodou a prostřednictvím vlastních prožitků rozvíjet svůj vztah k zvířatům i rostlinám a uvědomovat si sounáležitost s celou přírodou.

 

KDO JSME 

Jsme nezisková organizace Příroda kolem nás, o.p.s. Sídlo společnosti máme v prostorách nového zámku ve Studénce, nachází se zde také klubovna a zázemí pro děti, aktivity se zvířátky pak probíhají na statku. S jednotlivými členy našeho výkonného týmu se můžete seznámit zde, se členy správní a dozorčí rady zde:

 

JAK TO ZAČALO

Myšlenka umožnit zejména dětem, ale i dospělým kontakt se zvířaty, naučit se jim rozumět, respektovat jejich potřeby a milovat je se zrodila už dávno. Občasné návštěvy dětí u koní na sportovním westernovém Ranči Bujnoch v Jistebníku se rozšířily na pravidelné jezdecké lekce, exkurze školek, škol a příměstských táborů, ale také výlety seniorů z domova důchodců, víkendové akce pro rodiče s dětmi a další aktivity. Stále se zvětšující zájem a radost, kterou si odnášeli nejen návštěvníci, ale také my, nás přiměla k rozhodnutí založit neziskovou organizaci a vybudovat areál, který bude umožňovat naše aktivity více rozšířit. 

 

NÁŠ CÍL

Naším cílem je vybudovat sportovně-relaxačně-vzdělávací areál, který bude poskytovat dětem i dospělým, zdravým i handicapovaným lidem, možnost aktivního odpočinku, volnočasových aktivit a vzdělávání se zaměřením na poznávání a ochranu přírody, ekologickou výchovu a zdravý životní styl.

Od jara 2013 působíme na Jarošově statku ve Studénce, historické usedlosti, která leží v těsném sousedství krásného zámku. Statek sloužil v minulosti jako hospodářský dvůr knížecím pánům Blücherovým z Wahlstattu, kteří bydleli na zámku. Některé části statku jsme upravili tak, abychom mohli začít provozovat naše aktivity. Přesto, že v současné době jsou některé budovy v horším stavu, přilehlý zámecký park, krásná příroda Poodří a genius loci "duch místa" vytváří neopakovatelnou atmosféru, která uchvátí každého hned při příchodu. Naším cílem je pomoci tuto historickou památku zachovat, zrevitalizovat a obnovit její původní charekter, aby mohla nadále přinášet radost dalším generacím.