Malý farmář a tvořivá dílnička

Ekologický vzdělávací program pro žáky MŠ 

(vhodné zejména pro předškoláky) a žáky 1. stupně ZŠ 

(15 – 40 dětí)

 

Cíl:

Žáci se seznámí s prostředím a zvířaty na statku. Dozví se základní informace o chovaných druzích zvířat včetně jejich potřeb a možností soužití s lidmi. Naučí se základním pravidlům komunikace a manipulace se zvířaty. Prakticky si vyzkouší práci na farmě a péči o zvířata. Vytvoří jednoduchý výrobek z přírodních materiálů a druhotných surovin.

 

Náplň programu:

Venkovní vzdělávací program založený na přímém kontaktu žáků s prostředím statku a se zvířaty.  Součástí environmentálního programu je exkurze, environmentální hra a tvořivá dílnička:

 

Exkurze - komentovaná interaktivní prohlídka statku s možností přímého kontaktu se zvířaty. Děti si pod vedením lektora prohlédnou statek i zvířata a v průběhu se o nich dozví spoustu užitečných informací a zajímavostí..

  

Hra na malého farmáře - děti si v praxi vyzkouší jednoduché činnosti na statku, čištění a komunikaci s minikoňmi, poníky a ostatními zvířaty.

 

Tvořivá dílnička - jednoduchá výroba z přírodních materiálů nebo druhotných surovin. Náplň tvořivé dílničky může být přizpůsoben tradicím (Velikonoční tvořivá dílna, Vánoční tvořivá dílnička).

 

Začlenění do výuky (návaznost na RVP):

MŠ (předškolní vzdělávání) : Vzdělávací oblast Dítě a svět

ZŠ: Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Průřezové téma environmentální výchova, prvouka, přírodověda, výtvarná výchova, pracovní činnosti.

 

Délka programu

9:30 - 11:00, 90 min,  10  minut přestávka,  

 

 

Cena

EVP    -   50,- Kč/ 1 dítě, minimálně však 600,- Kč

EVP Plus -  100,- Kč

 

Pedagogický doprovod - vždy na 10 dětí 1 dospělý doprovod zdarma

ostatní dospělí 40 Kč/osoba