Zvířata léčí  - animoterapie

Ekologický vzdělávací program pro žáky 2. stupně ZŠ 

(pro 15 - 40 dětí)

vhodné také pro střední školy

 

Cíl

Žáci se seznámí s prostředím a zvířaty na statku. Dozví se základní informace o chovaných druzích zvířat včetně  jejich potřeb a možnostísoužití s lidmi.si vyzkouší práci na farmě a péči o zvířata.  V praxi uplatní základní pravidla komunikace a manipulace se zvířaty. Naučí se základní ekologické pojmy, týkající se ekosystémů a osvojí si základní pojmy z oblasti animoterapie a hipoterapie. Prakticky si vyzkouší léčebné ježdění na koni. 

 

Náplň programu: 

V průběhu venkovního vzdělávacího programu, založeném na přímém kontaktu s prostředím statku a zvířaty, se žáci seznámí s různými aspekty působení přírody na člověka. Součástí environmentálního programu je exkurze a v rámci environmentálního programu praktická ukázka hipoterapie.

 

Exkurze - komentovaná interaktivní prohlídka statku s možností přímého kontaktu se zvířaty. V praxi si žáci ověří některé poznatky z přírodopisu (savci, přežvýkavci, rozdíl sudokopytník, lichokopytník atp. a dozví se spoustu zajímavých informací ze života zvířat). Pod vedením lektorů si vyzkouší jednoduché činnosti na statku, čištění a komunikaci s minikoňmi, poníky a ostatními zvířaty.

 

Environmentální program - od základních ekologických pojmů týkajících se ekosystémů se dostaneme k některým aspektům vzájemných vztahů člověka a přírody. Především se zaměříme na možnosti léčby pomocí zvířat - animoterapii. Po pčedchozí domluvě si žáci mohou vyzkoušet léčebnou jízdu na koni (ukázka hipoterapie), kterou povede terapeutka léčebného ježdění. Kůň bude opatřen madly a veden vodičem. Bezpečnost žáků bude zajištěna přilbou. Na závěr programu žáci ověří své získané poznatky vyplněním pracovního listu (jednotlivě nebo v týmech).

 

 

Délka programu

9.30 – 11.30, 120 min, 2x10 minut přestávka

 

Cena

EVP    -   70,- Kč/ 1 dítě, minimálně však 1100,- Kč

EVP Plus  -  100,- Kč

 

Pedagogický doprovod - vždy na 10 dětí 1 dospělý doprovod zdarma.

ostatní dospělí 40 Kč/osoba