Prohlídky a exkurze

 
Náš venkovní areál si můžete jako jednotlivci prohlédnout každý den včetně sobot a nedělí v době od 8 do 17 hodin. Vždy je potřeba si přečíst a dodržovat Návštěvní řád a pravidla bezpečnosti a chování.

http://www.jarosuv-statek.cz/navstevni-rad/

 

Za dozor a dodržování návštěvního řádu a pravidel bezpečnosti chování nad nezletilými návštěvníky odpovídá zákonný zástupce, popřípadě pedagogický dozor. Návštěvu kolektivu nad 10 osob je potřeba předem domluvit. Těmto skupinám nabízíme prohlídky a exkurze. Pokud chcete poznat naše středisko, zvířata a prostředí statku a nemáte zájem o ostatní aktivity (ekologický program, výlet) nabízíme Vám tyto možnosti:

 

1.     Prohlídka venkovního areálu

Probíhá bez doprovodu zaměstnance statku a možnosti přímého kontaktu návštěvníků se zvířaty. Skupinu nad 10 osob je vždy potřeba předem domluvit, aby nenarušila ostatní aktivity organizace. Nahlásit se můžete na tel. čísle 736 15 30 15, nebo zasláním mailu na jarosuvstatek@seznam.cz.

Cena: zdarma

 

2.     Komentovaná prohlídka

Probíhá s doprovodem zaměstnance statku s možností prohlídky vnitřních prostor (bez odborného výkladu a možností přímého kontaktu se zvířaty). Termín a čas je potřeba objednat na tel. čísle 736 15 30 15, nebo zasláním mailu na jarosuvstatek@seznam.cz.
Délka: 30 min. 

Cena: 30,- Kč za osobu, minimálně však 300,- Kč

 

3.     Exkurze

Exkurze bývají součástí ekologických výukových programů. V případě zájmu je možné domluvit samostatnou exkurzi  (bez ekologického programu). Jde o komentovanou prohlídku statku s odborným výkladem lektora a možností přímého kontaktu se zvířaty. Termín a čas je potřeba objednat na tel. čísle 736 15 30 15 nebo zasláním mailu na jarosuvstatek @seznam.cz.
Délka 45 min.

Cena: 40,- Kč za osobu, minimálně však 450,- Kč