SK JAROŠŮV STATEK

 

Členská schůze SK Jarošův statek se koná dne 3. září 2019 v 17.00 hod v prostorách Jarošova statku.

 Pozvánka

 

Pokud se schůze nemůžete zúčastnit, delegujte prosím plnou mocí svého zástupce. Podmínkou je uhrazený členský příspěvek za rok 2019.

Plná moc

 

 

Za účelem zkvalitnění našich služeb dochází k významným změnám ve fungování organizační struktury na Jarošově statku. Pro lepší možnost získávání financí a snadnější spolupráci s dalšími zájmovými organizacemi jsme se rozhodli založit sportovní klub SK Jarošův statek, z.s.. Statut samostatného sportovního klubu nám umožní i budoucí snadnější účast na výstavách a závodech.

Příroda kolem nás, o. p. s.
Jarošův statek
Panská 229
742 13 Studénka

 

mail : jarosuvstatek@seznam.cz

 

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ostravě
Oddíl O, vložka 1201

IČ: 018 69 159

č.bú.:  38 1739 4319/0800Více zde: https://jarosuv-statek.webnode.cz/kontakt/

Přihláška zde :-)

 
 


 

Za účelem zkvalitnění našich služeb dochází k významným změnám ve fungování organizační struktury. Pro lepší možnost získávání financí a snadnější spolupráci s dalšími zájmovými organizacemi jsme se rozhodli založit sportovní klub SK Jarošův statek, z.s.. Statut samostatného sportovního klubu nám umožní i budoucí snadnější účast na výstavách a závodech.

 

Náplň kroužku:

Kroužky začínají v 15:30 a končí v 18:00 hodin. Konají se i za nepříznivého počasí. Účastnit se mohou děti od 8 let věku, mladší děti po dohodě. Děti se v kroužcích učí:

·         jízdě na koni nebo poníkovi podle stupně výcviku, někteří na lonži, zkušenější samostatně na jízdárně, vždy pod dozorem cvičitele nebo instruktora

·         základní zásady vodění koní a poníků a manipulace s nimi

·         základní teoretickou i praktickou péči o koně i o další zvířata na statku

·         udržování pořádku a čistoty ve stáji

Členové starší 15 let, po dohodě i mladší, jsou povinni účastnit se víkendových příslužeb dle rozpisu (přibližně 1x za 3-4 týdny).

 

Platba:

Členský poplatek SK  Jarošův statek, z.s. za rok 2018 je  100,- Kč, od roku 2019 pak 200,- Kč ročně. Cena za Jezdecký kroužek pro 1. pololetí školního roku 2018/2019 je 3 500,- Kč. Částka je splatná do 25. září buď hotově v kanceláři Jarošova statku nebo po zřízení účtu SK také na účet u České spořitelny, číslo účtu Vám sdělíme v prvním týdnu měsíce září.

 

Pokud dítě ze závažných důvodů nebude moci kroužek trvale navštěvovat, je možné jej odhlásit s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která běží od 1. dne následujícího měsíce po písemném odhlášení.  Alikvotní část poplatku za kroužek Vám bude vrácena  Děti, které se nemohou kroužku zúčastnit kvůli nemoci nebo jiné události, si mohou kroužek nahradit v jiný den. Tuto náhradu je třeba dohodnout předem s cvičitelem.

Více informací na tel: 777 112 328  Kateřina Dziadková, 606 622 742 Magda JaklováVíce zde: https://jarosuv-statek.webnode.cz/zajmove-krouzky/jezdecky-krouzek/?_ga=2.24835839.477734576.1547744691-1600999655.1518374514

Za účelem zkvalitnění našich služeb dochází k významným změnám ve fungování organizační struktury. Pro lepší možnost získávání financí a snadnější spolupráci s dalšími zájmovými organizacemi jsme se rozhodli založit sportovní klub SK Jarošův statek, z.s.. Statut samostatného sportovního klubu nám umožní i budoucí snadnější účast na výstavách a závodech.

 

Náplň kroužku:

Kroužky začínají v 15:30 a končí v 18:00 hodin. Konají se i za nepříznivého počasí. Účastnit se mohou děti od 8 let věku, mladší děti po dohodě. Děti se v kroužcích učí:

·         jízdě na koni nebo poníkovi podle stupně výcviku, někteří na lonži, zkušenější samostatně na jízdárně, vždy pod dozorem cvičitele nebo instruktora

·         základní zásady vodění koní a poníků a manipulace s nimi

·         základní teoretickou i praktickou péči o koně i o další zvířata na statku

·         udržování pořádku a čistoty ve stáji

Členové starší 15 let, po dohodě i mladší, jsou povinni účastnit se víkendových příslužeb dle rozpisu (přibližně 1x za 3-4 týdny).

 

Platba:

Členský poplatek SK  Jarošův statek, z.s. za rok 2018 je  100,- Kč, od roku 2019 pak 200,- Kč ročně. Cena za Jezdecký kroužek pro 1. pololetí školního roku 2018/2019 je 3 500,- Kč. Částka je splatná do 25. září buď hotově v kanceláři Jarošova statku nebo po zřízení účtu SK také na účet u České spořitelny, číslo účtu Vám sdělíme v prvním týdnu měsíce září.

 

Pokud dítě ze závažných důvodů nebude moci kroužek trvale navštěvovat, je možné jej odhlásit s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která běží od 1. dne následujícího měsíce po písemném odhlášení.  Alikvotní část poplatku za kroužek Vám bude vrácena  Děti, které se nemohou kroužku zúčastnit kvůli nemoci nebo jiné události, si mohou kroužek nahradit v jiný den. Tuto náhradu je třeba dohodnout předem s cvičitelem.

Více informací na tel: 777 112 328  Kateřina Dziadková, 606 622 742 Magda JaklováVíce zde: https://jarosuv-statek.webnode.cz/zajmove-krouzky/jezdecky-krouzek/?_ga=2.24835839.477734576.1547744691-1600999655.1518374514
Za účelem zkvalitnění našich služeb dochází k významným změnám ve fungování organizační struktury. Pro lepší možnost získávání financí a snadnější spolupráci s dalšími zájmovými organizacemi jsme se rozhodli založit sportovní klub SK Jarošův statek, z.s.. Statut samostatného sportovního klubu nám umožní i budoucí snadnější účast na výstavách a závodech.

Více zde: https://jarosuv-statek.webnode.cz/zajmove-krouzky/jezdecky-krouzek/

Kontakt:

SK Jarošův statek, z.s.

Panská 229

742 13 STUDÉNKA

IČ: 074 44 141

ČÚ: 5515831359 / 0800

 

zapsaný ve spolkovém rejsříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě

oddíl L, vložka 18108

 

informace:

tel: 736 15 30 15

mail: skjarosuvstatek@gmail.com

 

Předseda spolku:

Ing. Svatava Vidoňová

tel: 732 190 794

 

Jednatel:

Vendula Zajícová

tel: