Orgány společnosti

Správní rada

Ing. Kateřina Dziadková, předseda správní rady

Mgr. Rostislav Galia, ředitel ZŠ kpt. Vajdy - škola pro děti s různým druhem postižení

Ing. Miroslav Fabián, místostarosta města Studénka

 

Dozorčí rada

Miroslava Víšková, předseda dozorčí rady

RNDr. Lubomír Staš, CSc., vedoucí odd. geomechaniky a b.v.

Ing. Daniel Žitník, podnikatel

 

Ředitel

Ing. Sabina Poukarová

 

Čestná rada

MUDr. Ludmila Losová, dětská lékařka