Zájmové kroužky

Pro školní rok 2019/2020 

budeme nabízet tyto kroužky:
  • Jezdecký kroužek A a B je vhodný pro děti, které již ovládají samostatně koně minimálně v kroku a v klusu. Kroužek bude probíhat 1x týdně od 15:30 do 18:00, délka jezdecké lekce bude 45 minut. Kapacita je pouze 6 dětí v kroužku, cena 1.100 Kč za měsíc. Opět se bude platit převodem na účet za půl roku. Dítě musí být členem SK.
  • Jezdecko chovatelský kroužek C je vhodný pro pokročilé i začínající jezdce. Kroužek bude probíhat 1x týdně od 15:30 do 18:00, délka jezdecké lekce dle možností. Kapacita je 10 dětí v kroužku,cena 800 Kč za měsíc. Platba za půl roku převodem na účet.Dítě musí být členem SK.
  • Minipony – pro začátečníky, bude probíhat o víkendu – podle zájmu 2-4x měsíčně. Kroužek bude probíhat od 10:00 – 12:00, případně od 14:00 do 16:00. Pro členy i nečleny SK. Pro členy je cena 200 Kč, pro nečleny 250 Kč.
  • Bude možnost využít i individuální jezdecké lekce, pro členy SK 400 Kč, pro nečleny 450 Kč.
 
Přesnější rozpis kroužků a možnost dalšího nahlášení proběhne během členské schůze dne 3.9.2017, v 17.00 hod v prostorách Jarošova statku.
 
Pokud stávající členové kroužky nezaplní, bude nabídnuta možnost účasti novým zájemcům.
  •