Jezdecký kroužek

 

 
 

    JEZDECKÝ KROUŽEK

Probíhá 1 x týdně ve dnech  od 15:30 do 18:00 hod, dny budou upřesněny na členské schůzi 3.9.2019


 

Náplň kroužku:

Kroužky začínají v 15:30 a končí v 18:00 hodin. Konají se i za nepříznivého počasí. Účastnit se mohou děti od 8 let věku, mladší děti po dohodě. Děti se v kroužcích učí:

·         jízdě na koni nebo poníkovi podle stupně výcviku, někteří na lonži, zkušenější samostatně na jízdárně, vždy pod dozorem cvičitele nebo instruktora

·         základní zásady vodění koní a poníků a manipulace s nimi

·         základní teoretickou i praktickou péči o koně i o další zvířata na statku

·         udržování pořádku a čistoty ve stáji

Členové jsou povinni účastnit se víkendových příslužeb dle rozpisu (přibližně 1x za měsíc).

 

Platba:

Členský poplatek SK  Jarošův statek, z.s. za rok 2019 je 200,- Kč ročně. 

Cena za jezdecký kroužek A a B pro 1. pololetí školního roku 2019/2020 je 5 500,- Kč.

Za jezdecký kroužek C je 4.000,- Kč. Částka je splatná do 25. září, popřípadě je možné ji rozdělit na 2 části (první platba do 25. září, druhá do 25. listopadu).


Platba je na účet číslo     5515831359 / 0800, 

do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte a typ kroužku (Anebo B nebo C)

 

 

Pokud dítě ze závažných důvodů nebude moci kroužek trvale navštěvovat, je možné jej odhlásit s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která běží od 1. dne následujícího měsíce po písemném odhlášení.  Alikvotní část poplatku za kroužek Vám bude vrácena  Děti, které se nemohou kroužku zúčastnit kvůli nemoci nebo jiné události, si mohou kroužek nahradit v jiný den. Tuto náhradu je třeba dohodnout předem s cvičitelem.

Více informací na skjarosuvstatek@gmail.com nebo na tel. 732190794 (Svatava Vidoňová)

 

 

 

 STANOVY SK Jarošův statek