Člověk a příroda 

Venkovní vzdělávací program založený na přímém kontaktu žáků s prostředím statku a se zvířaty. Součástí environmentálního programu je environmentální hra a tvořivá dílnička:

Pro koho
Ideální pro 15-90 dětí, žáky 1. a 2. stupně ZŠ

Délka programu
120 minut
vždy od 9.30 do 11.30, včetně dvou přestávek 10 minut 

Cena za dítě

EVP 80 Kč,  minimálně  1100 Kč
EVP Plus 100 Kč

Vždy na 10 dětí 1 dospělý doprovod zdarma, každá další dospělá osoba 60 Kč.

Cíle programu

Žáci se seznámí s prostředím a zvířaty na statku. Dozví se základní informace o chovaných druzích zvířat včetně  jejich potřeb a možností soužití s lidmi.si vyzkouší práci na farmě a péči o zvířata.  V praxi uplatní základní pravidla komunikace a manipulace se zvířaty. Naučí se základní ekologické pojmy, týkající se ekosystémů a osvojí si základní pojmy z oblasti animoterapie a hipoterapie. Prakticky si vyzkouší léčebné ježdění na koni. 

Program detailně

  • Exkurze - komentovaná interaktivní prohlídka statku s možností přímého kontaktu se zvířaty. V praxi si žáci ověří některé poznatky z přírodopisu (savci, přežvýkavci, rozdíl sudokopytník, lichokopytník atp. a dozví se spoustu zajímavých informací ze života zvířat). Pod vedením lektorů si vyzkouší jednoduché činnosti na statku, čištění a komunikaci s minikoňmi, poníky a ostatními zvířaty.
  • Environmentální program - od základních ekologických pojmů týkajících se ekosystémů se dostaneme k některým aspektům vzájemných vztahů člověka a přírody. Především se zaměříme na možnosti léčby pomocí zvířat - animoterapii. Po pčedchozí domluvě si žáci mohou vyzkoušet léčebnou jízdu na koni (ukázka hipoterapie), kterou povede terapeutka léčebného ježdění. Kůň bude opatřen madly a veden vodičem. Bezpečnost žáků bude zajištěna přilbou. Na závěr programu žáci ověří své získané poznatky vyplněním pracovního listu (jednotlivě nebo v týmech).

Máte zájem o program Člověk a příroda?

Rádi jej pro vás připravíme. Domluvte si s námi termín na telefonu 736 153 015 nebo e-mailu jarosuvstatek@seznam.cz. 

Pro objednání pak slouží tento formulář.