Přírodní zahrada, naučné stezky a environmentální výchova na Jarošově statku

Od ledna do prosince 2019 probíhá v našem středisku ekologické výchovy projekt Přírodní zahrada, naučné stezky a environmentální výchova na Jarošově statku, který je podpořen z dotace Moravskoslezského kraje v rámci projektu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí.

Cíle projektu 

Cílem projektu je zvýšit environmentální povědomí zejména dětí z MŠ a ZŠ, ale také veřejnosti, získání a rozšíření jejich vědomostí vedoucí ke zlepšení vztahů a odpovědnému každodennímu přístupu k přírodě a prostředí, ve kterém žijeme.

Realizace projektu je rozdělena do  4 částí:

 • vybudování certifikované přírodní zahrady,
 • vytvoření 3 naučných stezek,
 • realizace environmentálních vzdělávacích programů pro MŠ a ZŠ,
 • realizace 5 workshopů pro veřejnost.

Součástí programů bude i vytvoření tištěných výukových materiálů.

Specifika projektu 

Základem projektu je vybudování certifikované přírodní zahrady, která bude sloužit MŠ a ZŠ i veřejnosti jako zdroj poznání i relaxace. Pro žáky MŠ a ZŠ zde budou probíhat vzdělávací programy s environmentální tématikou. Žáci se seznámí se všemi prvky ukázkové přírodní zahrady. Naučí se poznávat jednotlivé bylinky a koření a způsoby jejich použití. Seznámí se s principy permakulturního a ekologického pěstování plodin, mohou pozorovat motýly na motýlí loučce, odpočinout si v altánku z vrbovéhou proutí, nahlédnou do hmyzího hotelu i broukoviště, projít se po hmatovém chodníčku a budou zkoumat zahradu všemi smysly. Jak voní, jaké má barvy, jaké zvuky můžeme slyšet? Kdo v ní bydlí a jaké jsou jejich sousedské vztahy? Součástí porgramů budou i tištěné výukové materiály s infotmacemi a závbavnými úkoly. Přírodní zahrada bude zároveň sloužit i veřejnosti, všem návštěvníkům nabídne nejen informace a nové vědomosti, ale i přímý prožitek kontaktu s přírodou v harmonickém, navzájem propojeném prostoru, kde si mohou odpočinout a načerpat novou energii a obnovit fyzické i psychické síly.

Dále v areálu Jarošova statku vybudujeme 3 naučné stezsky:

 • Cesta přírodní zahradou aneb příroda všemi smysly s výše zmíněnou tématikou,
 • Výprava za zvířátky aneb cesta kolem Jarošova statku,
 • Stezka zámeckou zahradou.

V prostoru přírodní zahrady a Jarošova statku proběhne také 5 workshopů pro veřejnost s těmito tématy:

 • Biodynamické zemědělství,
 • Ekologická a bezodpadová domácnost,
 • Cesta jídla aneb co je lokální, to se počítá,
 • Zdravě ze zahrádky,
 • Tvořivá dílna aneb dárky, ze kterých bude mít radost i příroda.

Ukázková přírodní zahrada

I obyčejná zahrada může být malou přírodní rezervací, která nabízí životní prostor živočichům, kterým ubývají úkryty v krajině, produkuje čerstvé a zdravé potraviny bez chemie, umožňuje lidem relaxovat, setkávat se a tvořit, je esteticky krásná a pestrá s množstvím různých stanovišť, je místem pozorování, poznávání a učení se přírodním procesům.

Každá přírodní zahrada musí splňovat tři základní kritéria:

 • Bez rašeliny,
 • bez umělých hnojiv,
 • bez pesticidů.

K dalším kritériím patří druhová rozmanitost v přírodním trávníku, využití dešťové vody, kompostování, řada přírodních prvků jako živý plot z divokých keřů, divoký koutek, bylinková spirála, ubytovací místa pro zvířecí pomocníky, pěstování zeleniny a bylinek, bobulové keře, listnaté a ovocné stromy, altánky z vrbového proutí atd.

Jsou-li tato kriteria splněna, majitelům zahrady je udělena zahradní plaketa „Přírodní zahrada“. Ta je především poděkováním majitelům zahrady, kteří spolupracují s přírodou.

Pokud je zahrada otevřena pro veřejnost jako zdroj poznávání a relaxace, může dostat speciální plaketu „Ukázková přírodní zahrada“.

Ta má náročnější specifika jako je hospodaření v uzavřeném koloběhu, majitel nebo organizace předávají myšlenky přírodních zahrad dalším lidem a působí na poli výchovy a vzdělávání, slouží jako oblíbený cíl pro rodiny s dětmi a veřejnost.

Naučné stezky na Jarošově statku

Výprava za zvířátky aneb cesta kolem Jarošova statku

Tato naučná stezka provede návštěvníky po areálu Jarošova statku a seznámí je se všemi jeho zvířecími obyvateli. Cílem naučné stezky je dětem zábavnou a prožitkovou formou předat základní informace o zvířátkách, jejich potřebách, rozdílné komunikaci i o soužití s lidmi. Chceme jim představit zvířata jako vnímavé a cítící bytosti, se kterými můžeme komunikovat, kterým můžeme porozumět a které si zaslouží naši bezpodmínečnou lásku a respekt.

Zámecká stezka

Tato naučná stezka ukáže návštěvníkům krásy nedalekého zámeckého parku, který sousedí s areálem Jarošova statku a to ve všech ročních obdobích. Připomeneme si historii tohoto místa, poznáme stromy v parku i jejich proměny v průběhu roku, navštívíme kouzelná zákoutí, porozumíme řeči ptáků, všimneme si společně všech zvířat, která našla v parku svůj domov a poznáme rostliny, které zdobí zámeckou zahradu svými květy.

Cesta přírodní zahradou aneb příroda všemi smysly

Tato naučná stezka seznámí návštěvníky s jednotlivými prvky ukázkové přírodní zahrady.

Naučí se poznávat jednotlivé bylinky a koření a způsoby jejich použití, jak při přípravě jídla, tak při využití jejich léčivých účinků. Seznámí se s principy permakulturního a ekologického pěstování plodin, mohou pozorovat motýli na motýli loučce, odpočinout si v altánku z vrbového proutí, nahlédnou do hmyzího hotelu i broukoviště a budou zkoumat zahradu všemi smysly. Jak voní, jaké má barvy, jaké zvuky můžeme slyšet? Kdo v ní bydlí a jaké jsou jejich sousedské vztahy?

Cesta přírodní zahradou nabídne návštěvníkům nejen informace a nové vědomosti, ale i přímý prožitek kontaktu s přírodou v harmonickém, navzájem propojeném prostoru, kde si mohou odpočinout a načerpat novou energii a obnovit fyzické i psychické síly.

Workshopy na Jarošově statku

Biodynamické zemědělství

Tento workshop nabídne pohled na nový způsob pěstování a současně péče o zahradu a obnovu kvality obdělávané půdy, i začlenění do širšího rámce přírodních zákonitostí. Nejenže odbourává to, co přírodě škodí, tedy chemické pesticidy, GMO osiva a další, ale současně se snaží o uzdravení krajiny zdevastované lidským působením. Dává návod, jak pečovat o zahradu v souladu s přirozenými vesmírnými a přírodními cykly a jak ji chápat jako soběstačný organismus, jehož jsme součástí.

Ekologická a bezodpadová domácnost

Tento workshop poskytne pohled na způsoby, jak v naší domácnosti snížit množství odpadů a jak pozměnit své zvyky a životní styl tak, abychom byly šetrnější k životnímu prostředí. Témata: bezobalové nakupování, ekologické praní a úklid, výroba přírodních čistících prostředků, úspora energie, zero waste jako životní styl.

Cesta jídla aneb co je lokální, to se počítá

Jaká je cesta jídla? Jak naše každodenní rozhodnutí ovlivňují svět kolem nás? Odhalíme společně dopady na životní prostředí u různých potravin a zboží a nalezneme k přírodě šetrnější alternativy při nakupování a celkové spotřebě.

Řekneme si, proč je důležité, používat čerstvé sezónní potraviny z lokálních zdrojů, tedy z vlastní zahrady nebo od místních farmářů a pěstitelů. Nejen vzhledem ke svému zdraví, ale i v souvislosti s ochranou životního prostředí. Zjistíme, jakou ekologickou stopu mají potraviny dovážené ze vzdálených konců světa a potraviny vypěstované v našem okolí, počínaje způsobem pěstování, využívání přírodních zdrojů, etického přístupu producentů, práce lidí v celém procesu, způsobem dopravy a balení konečného produktu. Podíváme se i na fair tradový obchod a problematiku palmového oleje.

Zdravě a hravě ze zahrádky

Připravíme si společně občerstvení z místních a sezónních surovin, zakoupených od místních farmářů a pěstitelů, pokud možno v bio kvalitě nebo vyprodukovaných šetrným způsobem. Cílem tohoto workshopu bude naučit účastníky používat kvalitní, lokální a sezónní potraviny, vážit si místních zdrojů, naučit se lásce ke zdravému stravování a mít radost z toho, že našimi rozhodnutími tvoříme laskavější svět.

Tvořivá dílna aneb dárky, ze kterých bude mít radost i příroda

Na tomto workshopu budeme tvořit z přírodních materiálů a také z odpadu. Naučíme se využít kreativním způsobem to, co již nepotřebujeme, potěšit sami sebe a své blízké krásnými a užitečnými věcmi s vědomím, že jsme ušetřili přírodní zdroje a nevytvořili jen další zbytečný odpad. Naučíme se, jak si spoustu užitečných věcí vytvořit z vlastních zdrojů, a také jak šetrně a vkusně zabalit dárečky, třeba i na vánoce.