Za zvířaty a přírodou na Jarošův statek

Od července 2016 do října 2017 probíhá v našem středisku ekologické výchovy projekt Za zvířaty a přírodou na Jarošův statek, který je podpořen z dotace Moravskoslezského kraje v rámci projektu Podpora turistických oblastí
v Moravskoslezském kraji, dotační titul č. 1 Podpora agroturistiky.
 

Cíle projektu 

Cílem projektu je podpořit turismus přívětivý k životnímu prostředí formou aktivit ve středisku ekologické výchovy společnosti Příroda kolem nás, o.p.s. na Jarošově statku ve Studénce. Cílem je také zvýšit povědomí o možnostech agroturistiky v blízkosti CHKO Poodří a navázáním spolupráce s ostatními subjekty podpořit provázanost nabízených služeb v Moravskoslezském kraji. Projekt je zaměřený na přímý kontakt zdravých i handicapovaných dětí i dospělých se zvířaty a přírodou na statku. Cíle dosáheme realizací agroturistických služeb v podobě Jezdecko-chovatelských příměstských táborů, příměstských táborů Malý farmář a víkendových aktivit pro nejmeší děti s rodiči  Happy pony a Mini pony. Cílem projektu je rovněž modernizace sociálního zařízení (umývárny a WC) tak, aby mohly být využívány při aktivitách projektu také handicapovanými osobami. Bude pořízena mobilní ohrada pro koně a ostatní zvířata, která bude využívána pro pozorování a práci se zvířaty ve venkovním prostředí. 

Náplní táborů je seznámení s přírodou, životem a prací na statku, základy péče o koně, poníky a ostatní zvířata chovaná na statku. Další náplní je výuka základům jízdy na koni. V podzimních a jarních měsícíh roku 2016 a 2017 budou postupně během víkendů probíhat jednotlivé akce nazvané Happy pony a Mini pony. V průběhu projektu bude zrealizována rekonstrukce sociálního zařízení (WC, umývárna) a zakoupena a umístěna mobilní ohrada pro koně a ostatní zvířata.

Jezdecko – chovatelský příměstský tábor

Jedná se o pětidenní turnusy konané v době letních prázdnin, určené dětem od 8 do 15 let. Možná je také účast handicapovaných dětí. Rodiče děti každý den ráno v 8.00 přivezou na statek a odpoledne po ukončení programu si děti opět vyzvedávají. Program připravují a zajišťují zkušení lektoři, instruktoři a asistenti.

Hlavním tématem tábora je poznávání přírody, koní, poníků a dalších zvířat. Děti se dozví, jak o koně pečovat, jak je čistit, co vše koně potřebují ke spokojenému životu. Péči o koně si sami vyzkouší, stejně jako nejkrásnější pohled na svět – pohled z koňského hřbetu. Každý den je do programu zařazena jízda na koni na lonži nebo s vodičem v kroku, v klusu, případně ve cvalu – podle schopností dětí. Děti se také seznámí s dalšími zvířaty na statku – oslíkem, holandskými kozami, miniovečkami, králíky, koťaty, činčilami a morčaty a pomohou se o ně starat. Součástí programu jsou také  ekologicky zaměřené hry a zábava.

Příměstský tábor Malý farmář

Jedná se o pětidenní turnusy konané v době letních prázdnin, určené dětem od 7 do 15 let. Mladší děti se mohou účastnit po konzultaci s rodiči. Možná je také účast handicapovaných dětí. Rodiče děti každý den ráno v 8.00 přivezou na statek a odpoledne po ukončení programu si děti opět vyzvedávají. Program připravují a zajišťují zkušení lektoři, instruktoři a asistenti.

Hlavním tématem tábora je poznávání přírody a zvířat na statku - koní, poníků a dalších zvířátek. Děti se dozví, jak se o zvířata na statku starat, jak je čistit a krmit a co vše potřebují ke spokojenému životu. Základní „farmářské“ činnosti si samy vyzkouší, stejně jako nejkrásnější pohled na svět – pohled z koňského hřbetu. Do programu je zařazena jízda na koni nebo poníkovi s vodičem. Děti se také seznámí s dalšími zvířaty na statku – oslíkem, holandskými kozami, miniovečkami, králíky, koťaty, morčaty, činčilami a pomohou se o ně starat. Součástí programu jsou hry, pohyb, procházky a zábava s ekologickou tématikou.

Happy pony

Jedná se o aktivitu určenou dětem od 2 do 5 let v doprovodu rodičů a rodinných příslušníků, včetně seniorů, kteří se programu aktivně účastní. Probíhá formou víkendových akcí. Program připravují a zajišťují zkušení lektoři, instruktoři a asistenti.

Hlavním cílem je smysluplné trávení volného času s poníky a ostatními zvířaty v příjemném prostředí Jarošova statku, situovaného uprostřed krásné přírody Poodří. 

Dílčí cíle

Hravou a nenásilnou formou za využití animoterapeutických prvků podpořit u dětí lásku k poníkům a ostatním zvířatům na statku. 

Přirozeným způsobem děti naučit, jak se mají ke zvířatům chovat, jak s nimi bezpečně manipulovat a komunikovat. Ukázat dětem, co všechno zvířata ke svému spokojenému životu potřebují.

U dětí takto přirozeně rozvíjet empatické vnímání, sociální a komunikační dovednosti, zdokonalovat hrubou
i jemnou motoriku a celkově tak pozitivně   ovlivnit jejich vztah k přírodě.

Umožnit dětem i rodičům prožít jedinečné společné chvíle strávené v kontaktu s poníky a ostatními zvířaty na statku.                       

Program je zahájen příjemnou procházkou po historickém areálu Jarošova statku, spojenou s poutavým povídáním o jednotlivých zvířátcích a životě na statku.. Za pečlivého dozoru a asistence lektora si děti a dospělí mohou zvířátka hladit, čistit, naučí se s nimi správně manipulovat a pečovat
o ně. Součástí programu jsou farmářské hry pro nejmenší. Příklady her:

Hra „Bobkování“ 

Dětem ukážeme, kde a jak koně a poníci bydlí a vysvětlíme jim, proč neumí chodit na záchod a musí se jim box pravidelně uklízet. Děti dostanou malá dětská kolečka a nářadí a vyzkouší si vyčištění boxu - místování.

Hra „Vodička“ 

Dřevěnému koníkovi na pastvině je potřeba přinést vodu. Cesta na pastvinu však není jednoduchá a s malým kyblíčkem naplněným vodou je potřeba překonat různé připravené překážky.

Jízda na ponících

Na závěr se všechny děti povozí na poníkovi přiměřené velikosti, který bude opatřen madly nebo malým dětským sedlem a povede jej zkušený asistent.

Mini pony

Víkendová aktivita určená dětem od 5ti let. Program dále rozvíjí aktivity realizované při akcích Happy pony, je však přizpůsoben již starším dětem, které se akcí účastní bez doprovodu rodičů, čímž podporujeme jejich samostatnost. Probíhá formou víkendových akcí. Program připravují a zajišťují zkušení lektoři, instruktoři a asistenti.

Hlavní a dílčí cíle jsou totožné s aktivitou Happy pony.

Program je přizpůsoben věku dětí. Děti se učí pečovat o koně, poníky a ostatní zvířata na statku. Součástí programu je výuka jízdy na ponících, ekologické farmářské hry, pohyb a zábava.

Modernizace sociálního zařízení

Součástí projektu je také modernizace sociální zařízení, aby měla děvčata i kluci samostatné WC, aby bylo bezbariérové a dostupné i našim návštěvníkům na vozíčku a samozřejmě, aby bylo hezké a moderní.

Vybudování mobilních ohrad pro zvířata

V září 2017 byla zrealizována výstavba ohrad pro koně. Ohrady jsou postavené z plastových přenosných tyčí pro možnost jejich přestavení podle potřeby zvířat a pořádaných aktivit. Pro zvýšení pevnosti a stabilnosti jsou v ohradách využity i dřevěné kůly. Elektrický proud, který zamezí úniku zvířat z ohrady, je z baterie v ohradách veden pomocí elektrického lana. Vstup do ohrad je zajištěn bezpečnějším pružným gumovým lanem. Ohrady slouží k relaxaci a odpočinku zvířat v době mimo práce s klienty a dětmi. Tím se výrazně zlepšila pohoda zvířat na Jarošově statku. Některé ohrady slouží rovněž k výcviku koní i dalším aktivitám. 

Tisk propagačních materiálů

V průběhu let 2016 a 2017 byly zhotoveny propagační materiály sloužící k seznámení široké veřejnosti s aktivitami ekologického střediska Jarošův statek Studénka, především Mini pony a Happy pony a dalšími činnostmi. Vytištěné materiály formátu A5, DL, skládaný DL a skládaný A4 byly distribuovány mezi veřejnost během akcí konaných na Jarošově statku a samotných aktivit. Nadále jsou zájemcům v areálu k dispozici a zajistí tak propagaci projektu a jeho udržitelnost i v následujících letech.

Výstupy projektu

 •  Bylo vybudováno sociální zázemí, jeho součástí jsou 2 samostatná WC, z toho jedno pro imobilní návštěvníky, sprcha a umývárna s teplou vodou.
 • Bylo realizováno celkem 10 Jezdecko – chovatelských táborů, kterých se účastnilo 56 + 55 dětí, 4 turnusy příměstských táborů Malý farmář, s účastí 24 + 32 dětí
 • Bylo realizováno 18 aktivit Happy pony pro 27 dětí a jejich rodiče, většina docházela opakovaně
 • Bylo realizováno 19 aktivit Mini pony pro 73 dětí, většina se účastnila opakovaně
 • Byly vybudovány mobilní ohrady pro koně určené pro welfare koní i realizaci jezdeckých aktivit a volnočasových i vzdělávacích programů.
 • Byly vytištěny a distribuovány propagační materiály formátu A5, DL, skládaný DL a skládaný A4, sloužící k propagaci aktivit a činností ekologického střediska       Jarošův statek ve Studénce.

Kritéria úspěšnosti a celkové zhodnocení projektu

 • Aktivit střediska ekologické výchovy Jarošův statek se realizací agroturistických služeb formou příměstských táborů a aktivit Mini pony a Happy pony společně se zdravými dětmi zúčastnily také děti specifickými potřebami, s poruchami autistického spektra i děti se zvýšenou hyperaktivitou a úspěšně tak byly začleněny do běžného kolektivu.
 • Aktivit se zúčastnily nejen děti ze Studénky a blízkého okolí, ale také děti z Ostravy, Opavy, Nového Jičína, Bítova, Blanska a dokonce i dvě děti z Německa. Povědomí o možnostech agroturistiky v Moravskoslezském kraji v blízkosti CHKO Poodří tak přesáhlo i hranice našeho kraje.
 • Děti vedli zkušení lektoři a instruktoři.
 • Bylo vybudováno kvalitní sociální zařízení pro návštěvníky střediska ekologické výchovy.
 • Bylo zlepšeno welfare zvířat.
 • Zkvalitnila se informovanost veřejnosti o agroturistických službách a propagace  aktivit střediska ekologické výchovy Jarošův statek v rámci regionu i mimo něj.
 • Harmonogram projektu byl dodržen
 • Stanovené cíle projektu byly úspěšně naplněny, indikátory a měřitelné cíle byly pro velký zájem ze strany veřejnosti překročeny. Příměstských táborů proběhlo 14 turnusů místo plánovaných 12, víkendových aktivit Minipony 19 místo plánovaných 10, aktivit Happy pony 18 místo plánovaných 10.
 • Rozpočet projektu byl překročen o 2.281 Kč, toto překročení bylo financováno z vlastních zdrojů společnosti.
 • Celkově hodnotíme průběh i výsledky projektu velmi kladně