Zážitkové programy na Jarošově statku

Od ledna 2019 do října 2019 probíhá v našem středisku ekologické výchovy projekt Zážitkové programy na Jarošově statku, který je podpořen z dotace Moravskoslezského kraje v rámci projektu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019.
 

Cíle projektu 

Cílem projektu je přiblížit veřejnosti, zejména rodinám s dětmi život na venkově, chov hospodářských zvířat a prostředí a činnosti na statku. Poskytnout jim možnost aktivního odpočinku se zajímavým programem zaměřeným nejen na relaxaci a odpočinek, ale také na poznávání života zvířat, přírody a činností na statku.

Cíle dosáhneme realizací 8 zážitkových programů, zaměřených na přímý kontakt se zvířaty, přírodou a prostředím statku. Programy budou probíhat v během celého roku a budou tematicky zaměřeny.

 • Za zvířátky na Jarošův statek (9.3.2019)
 • Velikonoce na Jarošově statku (20.4.2019)
 • Máj, poženeme kozy v háj (18.5.2019)
 • Den dětí (1.6.2019)
 • Den s tátou (15.6.2019)
 • Ahoj prázdniny! červen (29.6.2019)
 • Fajne léto na statku (17.8.2019)
 • Barevný podzim na Jarošově statku (12.10.2019)

Zážitkové programy 

Programy budou probíhat vždy o víkendu v odpoledních hodinách. Každý program bude mít jiné tematické zaměření, součástí budou následující prvky: 

 • komentovaná prohlídka statku a představení zvířat, která na něm žijí
 • přímý kontakt s ovečkami pod vedením lektora, seznámení s chovem a životem oveček a jejich potřebami, možnost hlazení, mazlení a krmení speciálními granulkami
 • přímý kontakt s kozami pod vedením lektora, seznámení s chovem a životem koz a jejich potřebami, možnost hlazení a krmení speciálními granulkami, možnost vyzkoušet si jít s kozou na vodítku na procházku nebo absolvovat trialovou dráhu
 • přímý kontakt s králíky a morčaty pod vedením lektora, seznámení s chovem a životem králíků a morčat v domácím prostředí a ve volné přírodě, možnost hlazení, mazlení a krmení zeleninou a speciálními granulkami, možnost vyzkoušet si vedení králíka na vodítku nebo absolvování skákání přes překážky – králičí hop
 • seznámení s oslíkem, poníky a koňmi pod vedením lektora, povídání o nich, jejich životě a potřebách, možnost přímého kontaktu, čištění
 • možnost vyzkoušet si jednoduché práce na statku
 • místování a stlaní boxů, přípravu krmení, napájení, zametání a další
 • svezení na koních a ponících
 • kreativní dílničky – vyrábění z přírodních materiálů – z vlny našich oveček, slámy, sena, pilin, papíru a jiných přírodních materiálů, vyrábění zeleninových pamlsků pro zvířata
 • hry s tématikou příroda, zvířata na statku – slouží nejen k zábavě a aktivnímu odpočinku (pohybové hry), ale také k rozšíření vědomostí o přírodě a životě zvířat (poznávací hry)

Vybudování ohrad a výběhů pro zvířata

Vybudování ohrad pro koně, poníky a oslíka k možnosti pozorování jejich přirozeného chování ve stádě a pro odpočinek.

Vybudování výběhů pro aktivity se zvířaty

Vybudování výběhu pro králíky a morčata s domečkem pro zvířata a lavičkami pro děti pro aktivity s přímým kontaktem.

Vybudování bezbariérového přístupu do stájí zvířat

V současné době jsou zvířata ustájena ve venkovní dřevěné stáji, kde je stará hliněná podlaha, která se drolí a jsou v ní velké nerovnosti a díry. Z projektu bychom vyhotovili novou podlahu, aby bylo ustájení zvířat pohodlně přístupné i pro imobilní návštěvníky a rodiče s kočárky.

Vybudování odpočinkových zón pro turisty

Pro návštěvníky, kteří se účastní zážitkových programů, z projektu vybudujeme odpočinkové zóny a vybavíme je lavičkami a stoly s lavicemi. Prostor bude sloužit jak k odpočinku, tak k realizaci kreativních dílen a poznávacích her.

Postavení týpí

Pro realizaci zážitkových programů a relaxaci bude sloužit nově postavené týpí o průměru 7-8 m, které využijeme také pro kreativní dílničky a povídání o zvířatech a životě na statku za nepříznivého počasí. Díky vybudovanému vnitřnímu ohništi bude možné programy realizovat celoročně, i v zimním období, což napomůže zajištění udržitelnosti projektu. Jedinečnost atmosféry týpí zajistí větší zájem turistů a vyšší návštěvnost.

Cílová skupina 

Zážitkové programy jsou určeny pro širokou veřejnost, zejména pro rodiny s dětmi, ale jsou vhodné také pro seniory i pro handicapované osoby.

Teritoriální dopad 

Vzhledem k výborné dopravní dostupnosti (těsná blízkost dálnice D1, časté železniční i autobusové spojení) jsou zážitkové programy snadno dosažitelné pro obyvatele celého Moravskoslezského kraje. Tuto zkušenost máme z jiných již dříve realizovaných akcí.

Rozsah změn

Projekt je realizován v prostředí historického statku v blízkosti zámku Studénka. Projekt nám umožní zkvalitnit zázemí pro turisty vybudováním a vybavením odpočinkových zón, postavení týpí pro kreativní dílničky a realizaci aktivit za nepříznivého počasí, vybudování výběhů pro hospodářská zvířata, sloužící k pozorování jejich přirozeného chování i k aktivitám s přímým kontaktem se zvířaty a vybudování bezbariérového přístupu ve stájích pro zvířata.

CÍLOVÁ SKUPINA: Zážitkové programy jsou určeny pro širokou veřejnost, zejména pro rodiny s dětmi, ale jsou vhodné také pro seniory i pro handicapované osoby.

TERITORIÁLNÍ DOPAD: Vzhledem k výborné dopravní dostupnosti (těsná blízkost dálnice D1, časté železniční i autobusové spojení) jsou zážitkové programy snadno dosažitelné pro obyvatele celého Moravskoslezského kraje. Tuto zkušenost máme z jiných již dříve realizovaných akcí.

ROZSAH ZMĚN: Projekt je realizován v prostředí historického statku v blízkosti zámku Studénka. Projekt nám umožní zkvalitnit zázemí pro turisty vybudováním a vybavením odpočinkových zón, postavení týpí pro kreativní dílničky a realizaci aktivit za nepříznivého počasí, vybudování výběhů pro hospodářská zvířata, sloužící k pozorování jejich přirozeného chování i k aktivitám s přímým kontaktem se zvířaty a vybudování bezbariérového přístupu ve stájích pro zvířata.

Výstupy 

Výstupem z jednotlivých akcí budou odpočinutí a spokojení lidé, kteří mají bližší vztah k přírodě a zvířatům a větší povědomí o životě hospodářských zvířat na statku, o životě a činnostech na venkově. Společně strávený aktivní odpočinek pomůže také podpořit rozvoj harmonických rodinných a mezilidských vztahů účastníků programů. Fyzickým výstupem pak budou plakáty, zpráva o akci a fotodokumentace z akcí.