Teto, ten králíček se mě nebojí!

Kontakt se zvířaty příznivě působí na fyzické i psychické zdraví a posiluje duševní rovnováhu. Mazlením se zvířaty nebo jen obyčejnou péčí o ně děti zdokonalují a rozvíjí své empatické a sociální cítění.

Skupinové terapie

Jednou za 14 dní patří neděle na Jarošově statku zookoutku. Přednodstně pro handicapované děti je na programu mazlení, krmení a jednoduchá péče o zvířata.

Detail terapie >

Individuální terapie

Připravujeme.

Zážitkové programy

Připravujeme.

Spolupracujeme s - JONÁŠŮV SPOLEK, Z.S.

Účelem spolku je poskytovat pomoc dětem,mládeži,dospělým se zdravotním postižením a to s poruchou autistického spektra, s mentálním postižením a smyslovým postižením.

Taktéž zajistit všestrannou pomoc i jejich pečujícím osobám.

Spolek má za cíl vytvářet co nejlepší materiální podmínky pro zkvalitnění péče o tělesný a duševní rozvoj osob se zdravotním postižením, výše uvedeným.

Podporujeme inkluzívní začlenění osob do běžného školského vzdělávacího proudu i pracovního života dle možností a schopností osob se zdravotním handicapem naší dobrovolnické organizace.

Bezpečné prostředí a přímý kontakt se zvířaty

Klid, šumění stromů, zpěv ptáků. Na Jarošově statku se líbí malým i velkým. Děti si u nás nachází cestu ke zvířatům a přírodě, rodiče relaxují s dobrým pocitem, že je o děti postaráno.  

Navíc tu na vás čeká: 

  • přátelský personál,
  • přírodní zahrada a naučné stezky, 
  • poznání zábavnou formou. 

Přijďte na některou z akcí a přesvědčte se sami.