Projekty 

Jarošův statek je zapojen do různých projektů. Jejich cílem je podpora turismu a pozitivního přístupu k životnímu prostředí.  

Projekty podporované Moravskoslezským krajem 

Proměny živé přírody 2022/2023

Cílem projektu Proměny živé přírody byla realizace ekologických výukových programů ve středisku ekologické výchovy Jarošův statek ve Studénce. Dotace byla využita na kvalifikované lektory, pořízení výukových pomůcek a interaktivní výukové prvky pro ekologické vzdělávací programy.

Poodřím na koni 2023

Cílem projektu POODŘÍM NA KONI bylo podpořit zájem návštěvníků o venkovskou turistiku, poznávání přírodních krás oblasti Poodří - Moravské Kravařsko, aktivní odpočinek v přírodě a rozvoj kladného vztahu ke zvířatům.

Senza odpoledne na Jarošově statku 2022

Cílem projektu je realizace série zážitkových programů pro seniory „Senza odpoledne na Jarošově statku“. Program kombinuje pobyt na čerstvém vzduchu, přímý kontakt se zvířaty s animoterapeutickými prvky, získání zajímavých informací o zvířatech, setkání s dalšími seniory a také propojení s mladými lidmi - lektory a asistenty, kteří program zajišťují.

Máme rádi zvířata

Účelem projektu bylo poskytnout dětem možnost praktické environmentální výchovy formou ekologických výukových programů v areálu střediska ekologické výchovy Jarošův statek ve Studénce a pořízení výukových pomůcek pro realizaci programů.

Farmářem na Jarošově statku 2020

V našem středisku ekologické výchovy probíhal projekt Farmářem na Jarošově statku, který byl podpořen z dotace Moravskoslezského kraje v rámci projektu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2020.

Hladit a chovat povoleno 2020

Součástí ekologické výchovy na Jarošově statku je také projekt Hladit a chovat povoleno.

Přírodní zahrada, naučné stezky a environmentální výchova na Jarošově statku 2019

Součástí ekologické výchovy na Jarošově statku je také projekt Přírodní zahrada, naučné stezky a environmentální výchova
 

Zážitkové programy na Jarošově statku 2019

V rámci projektu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji jsou na Jarošově statku realizovány zážitkové programy. 

Agroturistika na Jarošově statku 2018/2019

V našem středisku ekologické výchovy probíhá projekt Agroturistika na Jarošově statku, který je podpořen z dotace Moravskoslezského kraje. 
 

Za zvířaty a přírodou na Jarošův statek 2016/2017

Jako podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji mimo jiné vznikl na Jarošově statku projekt Za zvířaty a přírodou. 

Projekty podporované EU/MPSV

JÁ NA TO MÁM!

Cílem projektu je zvýšit nabídku pracovních míst pro osoby s kumulací hendikepů, podpořit jejich zapojení do pracovního procesu a zajistit jejich udržitelnost těchto na trhu práce. Dalším cílem je motivovat svým příkladem ostatní zaměstnavatele k zaměstnávání osob s hendikepem a k vytváření nabídky flexibilních forem práce. Výstupem je vytvoření dvou pracovních míst pro osoby s kumulací hendikepů s nabídkou flexibilní formy práce a zhotovení informačního letáku pro zaměstnavatele a úřad práce.

Projekty podporované MŽP

Příroda na statku všemi smysly 2020/2022

Cílem projektu „Příroda na statku všemi smysly“ je rozšíření již existující přírodní zahrady, vybudování nových edukačních prvků a postavení přístřešku v areálu střediska ekologické výchovy na Jarošově statku.

Ostatní projekty

Přírodní trailová dráha pro děti na koních a ponících 2021

Účelem projektu bylo postavit přírodní trailovou dráhu. Překonávání překážek s koňmi, poníky nebo jinými zvířaty pomáhá dětem rozvíjet koordinaci a jejich fyzické dovednosti, podporuje jejich psychický rozvoj a sebedůvěru.