Projekty 

Jarošův statek je zapojen do různých projektů. Jejich cílem je podpora turismu a pozitivního přístupu k životnímu prostředí.  

Projekty podporované Moravskoslezským krajem 

Přírodní trailová dráha pro děti na koních a ponících 2021

Účelem projektu bylo postavit přírodní trailovou dráhu. Překonávání překážek s koňmi, poníky nebo jinými zvířaty pomáhá dětem rozvíjet koordinaci a jejich fyzické dovednosti, podporuje jejich psychický rozvoj a sebedůvěru.

Máme rádi zvířata

Účelem projektu bylo poskytnout dětem možnost praktické environmentální výchovy formou ekologických výukových programů v areálu střediska ekologické výchovy Jarošův statek ve Studénce a pořízení výukových pomůcek pro realizaci programů.

Farmářem na Jarošově statku 2020

V našem středisku ekologické výchovy probíhal projekt Farmářem na Jarošově statku, který byl podpořen z dotace Moravskoslezského kraje v rámci projektu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2020.

Hladit a chovat povoleno 2020

Součástí ekologické výchovy na Jarošově statku je také projekt Hladit a chovat povoleno.

Přírodní zahrada, naučné stezky a environmentální výchova na Jarošově statku 2019

Součástí ekologické výchovy na Jarošově statku je také projekt Přírodní zahrada, naučné stezky a environmentální výchova
 

Zážitkové programy na Jarošově statku 2019

V rámci projektu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji jsou na Jarošově statku realizovány zážitkové programy. 

Agroturistika na Jarošově statku 2018/2019

V našem středisku ekologické výchovy probíhá projekt Agroturistika na Jarošově statku, který je podpořen z dotace Moravskoslezského kraje. 
 

Za zvířaty a přírodou na Jarošův statek 2016/2017

Jako podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji mimo jiné vznikl na Jarošově statku projekt Za zvířaty a přírodou. 

Projekty podporované EU/MPSV

Projekty podporované MŽP

Příroda na statku všemi smysly 2020/2022

Cílem projektu „Příroda na statku všemi smysly“ je rozšíření již existující přírodní zahrady, vybudování nových edukačních prvků a postavení přístřešku v areálu střediska ekologické výchovy na Jarošově statku.