Máme rádi zvířata

Cíle projektu

Cílem projektu je poskytnout dětem možnost praktické environmentální výchovy formou ekologických výukových programů v areálu střediska ekologické výchovy Jarošův statek ve Studénce a pořízení výukových pomůcek pro realizaci programů.


Environmentálně vzdělávací programy

Programy probíhaly zejména venku v certifikované přírodní zahradě, což je zvlášť v dnešní době velmi žádané. Programy byly zaměřeny na budování kladného vztahu dětí ke zvířatům i k celé přírodě. Děti měly možnost pod vedením zkušených lektorů přímého kontaktu s hospodářskými zvířaty (ovečkami, králíky, koňmi, poníky, oslíkem, pejskem s handicapem, kočkami a morčaty). Také pozorovaly zvířata ve volné přírodě (zajíce, veverky, ptáky, motýly, včely, mravence a jiný užitečný hmyz). Tato forma výuky je pro děti zábavná a velmi přínosná, ale je náročná jak personálně, tak finančně vzhledem k náročnosti chovu zvířat a zajištění bezpečnosti dětí při přímém kontaktu s nimi.

Děti měly v průběhu ekologických programů možnost přímého kontaktu se všemi vybranými zvířaty – měly možnost pohladit si poníka, vyzkoušet ho vyhřebelcovat nebo mu učesat hřívu, mohly vejít do ohrady s mini ovečkami a nakrmit je malými granulemi. Mohly si pochovat morče nebo králíka a zkusit jim vykartáčovat srst, hrály si pejskem a učili se, jak správně přistupovat ke zvířátku s handicapem. K programu si bylo možno objednat i svezení na koních nebo ponících.  Při těchto činnostech velmi dbáme na bezpečnost dětí a zároveň na pohodu zvířat. Aby si každé dítě mohlo v klidu vše vyzkoušet, byly děti před zahájením programu rozděleny do skupinek po 10-15 dětech, které se střídaly na jednotlivých stanovištích. Někde se pak ještě dále dělily, např. při čistění poníka byly vždy pouze 2-3 děti najednou. Prožitek z těchto aktivit byl pro děti velmi přínosný, ale provedení bylo náročné zejména na lektory, kteří se dětem věnovali. 

Součástí programů byla také exkurze – komentovaná prohlídka statku. Kromě přímého kontaktu se zvířaty si děti mohly vyzkoušet běžné farmářské činnosti a jednoduché práce – místování a stlaní boxů, nošení sena, zametání stájí. Součástí některých programů byla i tvořivá dílnička, kde děti vyráběly výrobky z přírodních materiálů – sena, slámy, pilin, kamínků nebo vlny našich oveček, naučné hry s ekologickou tématikou nebo pohybové hry.

Dotace z projektu Máme rádi zvířata nám umožnila poskytovat dětem zážitkové programy se zvířaty a pořídit i nové interaktivní výukové prvky, které programy doplňují. Zakoupili jsme dvě velké naučné cedule. Strom jako dům – dub, kde se děti učí, jak zvířata využívají všechny části stromu ke svému bydlení – větve a koruny stromů, kůru, nory pod stromem, kořeny. Listy a plody ke své potravě. Dalším prvkem byl edukační dendrofon. Dále jsme pořídili sadu dřevěných výukových her, díky kterým si děti zábavnou formou opakují a upevňují informace získané při ekologických vzdělávacích programech nebo ve škole, zároveň trénují pozornost a kognitivní funkce. Výukové prvky a programy využíváme také pro děti na příměstských táborech a pro širokou veřejnost za účelem environmentální osvěty obyvatel a zvyšování jejich povědomí o problematice životního prostředí.