Pančelko, já jsem krmil ovci!

Každý školní rok přivítáme několik tisíc dětí ze školek i školních tříd. Na všechny čeká zajímavý interaktivní program na statku se zvířaty a v přírodní zahradě, který je postaven na prožitku a smyslovém vnímání. Programy jsou složeny z praktických činností, tvořivých aktivit a her, které jsou propojeny s informacemi. Shrnují a upevňují učivo a obohacují ho o environmentální rozměr. Stačí si jen vybrat z naší nabídky níže.

Programy navazují na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda a na průřezová témata Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Objednávka ekologického výukového programu

Pro objednání programu klikněte zde.

Objednávka ekologického výukového programu 

Pro objednání programu klikněte zde. 

E-mail: ekoprogramy@jarosuvstatek.cz

O přijetí objednávky a potvrzení termínu Vás budeme informovat e-mailem.

Těšíme se na Vás :-)

Bezpečné prostředí a přímý kontakt se zvířaty

Klid, šumění stromů, zpěv ptáků. Na Jarošově statku se líbí malým i velkým. Děti si u nás nachází cestu ke zvířatům a přírodě, učitelé mají jistotu pestrého programu. 

Navíc tu na vás čeká: 

  • přátelský personál,
  • přírodní zahrada a naučné stezky, 
  • poznání zábavnou formou.