Ekologické výukové programy pro MŠ

Hlavní cíl vychází z motta naší společnosti: „Poznávání přírody a láska k ní je prvním krokem k její ochraně“. Cílem je prostřednictvím venkovních výukových programů poskytnout dětem možnost učinit první kroky k vytvoření vztahu a poznávání přírody a to přímým kontaktem s ní.

Programy jsou přizpůsobeny věku dětí, jsou realizovány formou interaktivních her, prožitků a smyslového vnímání.

NOVINKA

NOVINKA