Proměny živé přírody

Cíle projektu

Cílem projektu Proměny živé přírody byla realizace ekologických výukových programů ve středisku ekologické výchovy Jarošův statek ve Studénce. Dotace byla využita na kvalifikované lektory, pořízení výukových pomůcek a interaktivní výukové prvky pro ekologické vzdělávací programy.

Specifika projektu

Hlavní náplní střediska ekologické výchovy Jarošův statek je environmentální výchova. Ekologické výukové programy pro mateřské a základní školy pořádáme již od roku 2013. Ročně se programů zúčastní několik tisíc dětí z celého Moravskoslezského kraje. Zaměřujeme se na přímý kontakt dětí se zvířaty, pro realizaci programů jsme jich využívali 25 (poníky, koně, oslíka, mini ovečky, kozy, králíky, morčata a další). Zvířata jsou vychovaná pro práci i s nejmenšími a handicapovanými dětmi. Máme několik typů programů, rozdělených podle tématu a věku dětí. Zejména měly možnost pozorovat, jak se příroda a zvířata (jejich typické znaky i chování) proměňuje v průběhu jednotlivých ročních období. Děti se učily zážitkovou formou, která je pro ně dobře zapamatovatelná.

Popis realizace projektu, výstupy projektu

Děti měly v průběhu ekologických programů možnost seznámit se se všemi chovanými zvířaty formou interaktivní exkurze po statku. S  vybranými zvířaty pak měly možnost přijít do přímého kontaktu - pohladily a vyhřebelcovaly si poníka nebo oslíka a učesaly mu hřívu. Nakrmily miniovečky, mohly si pochovat morče nebo králíka a zkusit jim vykartáčovat srst. K některým programům si bylo možno objednat i svezení na koních nebo ponících. Při těchto činnostech velmi dbáme na bezpečnost dětí a zároveň na pohodu zvířat. Aby si každé dítě mohlo v klidu vše vyzkoušet, byly děti před zahájením programu rozděleny do skupinek po 10-15 dětech, které se střídaly na jednotlivých stanovištích. Někde se pak ještě dále dělily, např. při čistění poníka byly vždy pouze 2-3 děti najednou. Prožitek z těchto aktivit byl pro děti velmi přínosný, ale provedení bylo náročné zejména na lektory, kteří se dětem věnovali.

Kromě přímého kontaktu se zvířaty si děti mohly vyzkoušet běžné farmářské činnosti a jednoduché práce – místování a stlaní boxů, nošení sena, zametání stájí. Součástí některých programů byla i tvořivá dílnička, kde děti vyráběly výrobky z přírodních materiálů – sena, slámy, pilin nebo vlny našich oveček, naučné hry s ekologickou tématikou nebo pohybové hry. V naší přírodní zahradě máme také spoustu krásných vzrostlých stromů. Díky zakoupeným pomůckám a interaktivním prvkům ze společnosti Lesní svět se děti formou hry dozvěděly v rámci programů spoustu zajímavých informací a měly možnost sledovat, jak se příroda v průběhu roku proměňuje.