Hladit a chovat povoleno 2020

Cíl projektu

Cílem projektu byla realizace ekologických výukových programů ve středisku ekologické výchovy Jarošův statek ve Studénce. Dotace byla využita na kvalifikované lektory, pořízení výukových pomůcek a údržbu přírodní zahrady využívané pro výuku.

Hlavní náplní střediska ekologické výchovy Jarošův statek je environmentální výchova. Ekologické výukové programy pro mateřské a základní školy pořádáme již od roku 2013, Ročně se programů zúčastní několik tisíc dětí z celého Moravskoslezského kraje.

Zaměřujeme se na přímý kontakt dětí se zvířaty, kterých jsme v době průběhu projektu chovali na statku asi 50 (poníky, koně, oslíka, mini ovečky, kozy, králíky, morčata, slepice a další). Zvířata jsou vychovaná pro práci i s nejmenšími a handicapovanými dětmi. Máme několik typů programů, rozdělených podle tématu a věku dětí. Děti se učily zážitkovou formou, která je pro ně dobře zapamatovatelná.

Děti měly v průběhu programu možnost přímého kontaktu se všemi vybranými zvířaty – měly možnost pohladit si poníka, vyzkoušet ho vyhřebelcovat nebo mu učesat hřívu, mohly vejít do ohrady s mini ovečkami a kozami a nakrmit je malými granulemi. Mohly si pochovat morče nebo králíka a zkusit jim vykartáčovat srst. K programu si bylo možno objednat i svezení na koních nebo ponících.  Při těchto činnostech velmi dbáme na bezpečnost dětí a zároveň na pohodu zvířat. Aby si každé dítě mohlo v klidu vše vyzkoušet, byly děti před zahájením programu rozděleny do skupinek po 10-15 dětech, které se střídaly na jednotlivých stanovištích. Někde se pak ještě dále dělily, např. při čistění poníka byly vždy pouze 2-3 děti najednou. Prožitek z těchto aktivit byl pro děti velmi přínosný, ale provedení bylo náročné zejména na lektory, kteří se dětem věnovali. V případě, že program navštívilo 45 dětí, což je nejčastější počet, věnovali se jim 4 lektoři. K vyššímu počtu dětí je samozřejmě potřeba většího počtu lektorů. zvlášť v letošním roce, kdy bylo zvlášť potřeba rozdělit děti do malých skupinek.

Součástí programů byla také exkurze – komentovaná prohlídka statku. Kromě přímého kontaktu se zvířaty si děti mohly vyzkoušet běžné farmářské činnosti a jednoduché práce – místování a stlaní boxů, nošení sena, zametání stájí. Součástí některých programů byla i tvořivá dílnička, kde děti vyráběly výrobky z přírodních materiálů – sena, slámy, pilin nebo vlny našich oveček, naučné hry s ekologickou tématikou nebo pohybové hry.

Z minulého projektu jsme vybudovali tři naučné stezky a přírodní zahradu, což nám umožnilo programy ještě rozšířit a zkvalitnit. Programy jsou mezi školami čím dál oblíbenější, letos nás navštívilo dvakrát více dětí než v předchozích letech.

V roce 2019 jsme byli po ročním zkušebním období přijati za řádného člena do sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, které garantuje úroveň environmentálního vzdělávání v ekocentrech v České republice. Toto přijetí nás velmi těší a umožnilo nám naše programy ještě dále zkvalitňovat.