Senza odpoledne
na Jarošově statku 2022

Od července do listopadu 2022 probíhal v našem středisku ekologické výchovy projekt Senza odpoledne na Jarošově statku. Cílem byla realizace série zážitkových programů pro seniory v areálu statku, pobyt v přírodní zahradě, kontakt se zvířaty s prvky animoterapie, setkání s dalšími seniory i mladými lidmi – lektory a asistenty.

Současná doba není jednoduchá pro nikoho, tím méně pro seniory. Pro psychické i fyzické zdraví seniorů je velmi důležitý přiměřený aktivní pohyb a psychická pohoda, kterou mohou zajistit pozitivní mentální podněty, setkávání s ostatními lidmi a příjemné zážitky. Celosvětové problémy způsobily, že nyní se většina seniorů cítí osamocena ještě více, než kdykoliv dříve. Společně se strachem, který na ně doléhá z médií, působí tato situace na seniory velmi negativně a silně snižuje nejen jejich imunitu, ale i celkovou chuť do života.

Cíle projektu

Cílem projektu je realizace série zážitkových programů pro seniory „Senza odpoledne na Jarošově statku“. Program kombinuje pobyt na čerstvém vzduchu, přímý kontakt se zvířaty (poníky, oslíkem, ovečkami, králíky) s animoterapeutickými prvky, získání zajímavých informací o zvířatech, setkání s dalšími seniory a také propojení s mladými lidmi - lektory a asistenty, kteří program zajišťují. Senioři se tak mohli na chvíli vymanit ze svých stereotypů, prožít krásné odpoledne v příjemném prostředí a načerpat pozitivní energii. Z našich předchozích zkušeností jsou pro ně tyto zážitky velmi emotivní a pamatují si je a vzpomínají na ně do konce svého života.

V rámci projektu proběhla následující setkání:


Senza odpoledne Máme rádi zvířata

V rámci projektu jsme zrealizovali celkem čtyři odpolední setkání se zvířaty. Tyto aktivity se seniorům velmi líbily, zvířátka byla přítulná kontakt se seniory si také užívala. Aktivní a chodící senioři si užívali nejen hlazení a mazlení, ale zvířata – koně, poníky, oslíka a králíky také kartáčovali a čistili. Některé koně, poníky a oslíka jsme vzali i na krátkou procházku. Přítomností zvířat a kontaktem s nimi se potěšili i hůře pohybliví senioři a senioři na vozíčcích. Pro ně jsme zvířata přivedli až přímo k posezení. Senioři si chválili i pohodlné lavice a stoly, které jsme z projektu zakoupili. Nakonec jsme se rozhodli pořídit finančně nákladnější typ (vícenáklady jsme uhradili z vlastních zdrojů), ale o to vhodnější pro seniory – s větší sedací plochou a pohodlným opěradlem.

Senza odpoledne Přírodní zahrada

Zrealizovali jsme tři odpoledne s přednáškami, povídáním a zajímavými informacemi o přírodní zahradě, prohlídkou naší přírodní zahrady, praktickými ukázkami a tipy pro zahradničení. Součástí bylo také tvoření - osázení květináčů a truhlíků, které si senioři odnesli domů. Místo původně plánovaného jarního setkání jsme z důvodu nemoci zrealizovali podzimní, to však na jeho zajímavosti
neubralo.

Vzhledem k tomu, že některých plánovaných setkání se všichni zájemci nemohli zúčastnit, zrealizovali jsme nakonec odpoledních setkání více – i s menšími skupinkami, abychom vyhověli všem požadavkům. O to více jsme se mohli jednotlivým návštěvníkům individuálně věnovat, což bylo zejména při kontaktu se zvířaty příhodnější. Nejoblíbenější byla setkání se zvířaty. Přestože přednášky a workshopy s tématikou přírodní zahrady seniory zaujaly a našli se mezi nimi i nadšení zahradníci, přece jen všechny návštěvy seniorů skončily vždy u zvířátek, která pokaždé vykouzlila na tvářích seniorů úsměvy. Senioři si prostředí a zvířata oblíbili natolik, že se k nám vraceli opakovaně i jednotlivě. Kromě skupinových setkání tak proběhlo navíc ještě několik individuálních aktivit.

Celkově hodnotíme projekt Senza odpoledne na Jarošově statku velmi kladně. Přinesl zpestření a krásné zážitky mnoha seniorům, i nám samotným. S aktivitami pomáhali mladí lidé a jak pro ně, tak pro seniory bylo toto spojení vítané. Přestože jsme na letošní rok o finanční podporu nežádali, budeme s aktivitami pokračovat a programy pro seniory organizovat dále. Senioři budou mít i letos u nás všechny tyto aktivity zcela zdarma.