Poodřím na koni 2023

Cílem projektu POODŘÍM NA KONI bylo podpořit zájem návštěvníků o venkovskou turistiku, poznávání přírodních krás oblasti Poodří - Moravské Kravařsko, aktivní odpočinek v přírodě a rozvoj kladného vztahu ke zvířatům. Cíle jsme chceme dosáhli realizací zážitkových programů:

 1. TERAPIE S KONĚM

  Relaxační a terapeutické aktivity s koňmi - kontaktní aktivity bez jezdeckého výcviku, při nichž měli účastníci možnost pasivní i aktivní relaxace s prvky hiporehabilitace.
 2. DOVEDNOSTI NA KONI

  Aktivita, při níž si zájemci vyzkoušeli své dovednosti s koněm ze země i ze hřbetu. Začínající jezdci se učili základům na jízdárně, pokročilí si vyzkoušeli vedení koně a svou obratnost na překážkách, které simulují různé situace, se kterými se může jezdec setkat v terénu. Zkušenější jezdci si mohli ověřit své pokročilé dovednosti.
 3. PROJÍŽĎKA PASTVINAMI

  Na našich pastvinách o rozloze 4 ha jsme vytýčili stezku, kde si zájemci mohli v bezpečném prostředí vyzkoušet jízdu na koni v kroku, v klusu i ve cvalu a v otevřené krajině se mohli připravit na aktivitu 4 - Poodřím na koni. Začátečníci a malé děti absolvovali projížďku pastvinami v kroku s vodičem.
 4. POODŘÍM NA KONI

  Zkušenější jezdci měli možnost účastnit se vyjížďky na koních po krajině Poodří. Vybrali jsme dvě trasy – kratší na 1 – 1,5 hodiny v okolí zámku Studénka a delší na 2 – 3 hodiny, která vedla do chráněné krajinné oblasti přes široké louky, podél meandrů řeky Odry, kolem Jistebnických rybníků a také částí naučné stezky Kotvice. Vyjížďky se všem jezdcům velmi líbily, krajina byla opravdu krásná a účastníci přijeli zpět plní dojmů.

Z dotace jsme vybudovali úvaziště se zpevněnými plochami, pořídili jsme nová sedla, uzdečky a deky pro koně, dále vozíky na sedla, aby si klienti mohli sedla a vybavení dovézt až na úvaziště. Pro výcvik jezdců jsme pořídili nový pískový povrch na jízdárnu a také nástupní rampu, kterou využívají nejen handicapované osoby, ale i zdraví jezdci a šetří tak koním záda. Dále jsme dotaci využili na dohody o provedení práce pro lektory, kteří prováděli jezdecký výcvik.

Celkově hodnotíme projekt velmi kladně. Cíle projektu bylo dosaženo a zájem návštěvníků o venkovskou turistiku a hipoturistiku vzrostl. Účastníci byli nadšení, prohlédli si řadu zajímavých míst a přírodních krás a dozvěděli se více o krajině Poodří. Pohled z koňského hřbetu je prý nejkrásnější na světě a protože se díváte z větší výšky, účastníci vyjížděk viděli mnohem víc, než kdyby šli pěšky. Zároveň udělali něco pro své zdraví, posílili svaly a v krásné přírodě ve společnosti koní a podobně naladěných lidí pozvedli svou náladu. Z vyjížděk se všichni vraceli usměvaví a v dobé náladě. Ve výuce se zaměřením na výlety do krajiny Poodří a hipoturistiku budeme určitě pokračovat i nadále. Do budoucna bychom rádi vytvořili nabídku i delších dvou a vícedenních výletů na koních s přespáním na smluvních rančích.