Farmářem
na Jarošově statku 2020

Od dubna 2020 do října 2020 probíhal v našem středisku ekologické výchovy projekt Farmářem na Jarošově statku, který byl podpořen z dotace Moravskoslezského kraje v rámci projektu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2020.

Cíle projektu

Cílem projektu Farmářem na Jarošově statku je umožnit široké veřejnosti aktivní odpočinek na statku, seznámit se s životem a zvířaty na farmě (koňmi, poníky, oslíkem, kozami, ovečkami, králíky…), vyzkoušet si péči o ně a naučit se další farmářské dovednosti, zkrátka stát se na chvíli farmářem. Těmito aktivitami umožňujeme návštěvníkům odpočinout si 
od každodenního shonu, pomáháme prohloubit jejich vztah ke zvířatům a k přírodě a také zábavnou formou načerpat nové znalosti o zvířatech a farmaření. Společně strávený aktivní odpočinek pomáhá také podpořit rozvoj harmonických rodinných a mezilidských vztahů účastníků programů.

Cíle jsme dosáhli realizací 15 víkendových aktivit pro rodiny s dětmi Hrátky se zvířátky, 8 turnusů příměstského tábora Malý farmář v průběhu letních prázdnin a 6 víkendových akcí pro veřejnost Za zvířaty na Jarošův statek. 

Za zvířaty na Jarošův statek

Jedná se o seriál víkendových zážitkových akcí pro veřejnost, které probíhaly přibližně 1x měsíčně a trvaly většinou od 10 do 17 hodin. Každá akce pak měla svůj vlastní název podle svého zaměření;

 • 17.5. Vítání jara
 • 23.5. Májová
 • 30.5. Den dětí
 • 13.6. Indiánské léto
 • 27.6. Jezdecký den a Huráá, prázdniny!
 • 12.8. Vzhůru ke hvězdám...
 • 12.9. Léto s kovbojem
 • 4.10. Den zvířat

Program se odehrával v areálu střediska ekologické výchovy Jarošův statek. Pokud počasí dovolilo, probíhaly aktivity venku v areálu statku, za nepříznivého počasí ve venkovní stáji, v teepee, v hlavní zděné stáji a společenské místnosti.

Akce byly vhodné pro širokou veřejnost, zejména rodiny s dětmi, ale také seniory a handicapované osoby.

Všechny zážitkové akce tohoto seriálu měly společný základ – seznámení návštěvníků s životem a činnostmi na statku s přímým kontaktem se zvířaty a možností si vyzkoušet a naučit se farmářským dovednostem.

Návštěvníci mohli zažít:

 • přímý kontakt se zvířaty pod vedením lektora, seznámení s chovem a životem zvířat na statku (koní, poníků, oslíka, oveček, koz, králíků a morčat) a jejich potřebami, možnost hlazení, hřebelcování a krmení,
 • možnost vyzkoušet si jednoduché farmářské práce na statku - místování a stlaní boxů, koulení balíků sena, přípravu krmení, napájení, zametání a další,
 • svezení na koních a ponících,
 • lukostřelbu,
 • kreativní dílničky – vyrábění z přírodních materiálů – z vlny našich oveček, slámy, sena, pilin, papíru a jiných, vyrábění zeleninových pamlsků pro zvířata,
 • hry s tématikou příroda, zvířata na statku – slouží nejen k zábavě a aktivnímu odpočinku (pohybové hry), ale také k rozšíření vědomostí o přírodě a životě zvířat (poznávací hry),
 • tematické workshopy,
 • občerstvení.

Pro zpestření měla každá z akcí svůj doplňkový program, podle kterého byla potom nazvána. Na jaře jsme křtíli mláďata, pletli jsme pomlázky, malovali kraslice, v létě jsme zalévali rostliny, relaxovali jsme ve stínu pod korunami stromů v sadu, sklízeli jsme seno, na podzim úrodu, hráli si v listí, v zimě jsme nosili zvířátkům a ptáčkům krmení a mnoho dalšího. Návštěvníci tak zažili pokaždé něco nového a měli možnost poznat, jak se činnosti na statku v průběhu roku obměňují.

Navázali jsme také spolupráci s místními pěstiteli a producenty, návštěvníci tak mohli ochutnat domácí med, výrobky z kozího, ovčího nebo kravského mléka a další produkty.

Vzhledem k přímému zapojení živých zvířat jsou tyto zážitkové programy velmi náročné na personální obsazení. Aby měl každý návštěvník možnost si vše vyzkoušet a zároveň byla zachována bezpečnost účastníků i welfare zvířat, zajišťuje každou akci 15-20 lektorů a pořadatelů. Z projektu jsme uhradili část nákladů na jejich odměnu v rámci DPP.

Aby si mohli návštěvníci – cyklisti pohodlně odložit svá kola, zakoupíli jsme stojany na kola. Abychom zajistili dostatečné sociální zázemí pro návštěvníky, objednali jsme na každou akci 2 WC TOI TOI.

Cena za zážitek byla 50-80 Kč/osobu, 30-50 Kč/dítě od 3let, děti do 3 let a ZTP mají akce zdarma. Z tohoto poplatku byly hrazeny náklady na nájem a údržbu areálu, chov a výcvik zvířat, pořízení nářadí a pomůcek pro aktivity, náklady na propagaci a spoluúčast na projektu.

Hrátky se zvířátky

Program se odehrával v areálu střediska ekologické výchovy Jarošův statek. Pokud počasí dovolilo, probíhaly aktivity venku v areálu statku, za nepříznivého počasí buď v areálu venkovních stájí nebo v haličce v hlavní zděné stáji.

Hrátky se zvířátky byla nová aktivita určená pro rodiče s dětmi již od 2 let. Probíhala o víkendech a ve čtvrtky od jara do podzimu, trvala 1-2 hodiny. Hlavním cílem bylo seznámení a první kontakt dětí s živými zvířaty, která jsou vycvičena speciálně pro malé či handicapované děti. Jedná se o mini poníky, oslíka, mini ovečky, mini kozy, králíky a morčata. Děti si pod dohledem zkušených lektorů a instruktorů zvířata hladali, mazlili se s nimi, zkoušeli je čistit a kartáčovat, dle svých schopností je mohli krmit.  Králíky, ovečky, kozy a mini poníky zkoušeli podle svých schopností vodit na vodítku. Dále se učili a zkoušeli jednoduché farmářské dovednosti – nosení sena, vody v malých kyblíčcích, koulení balíků sena, oblíbené „bobkování“ – místování boxů, vození pilin, zametání a další farmářské činnosti.

Tyto aktivity podporují v dětech rozvoj kladného vztahu ke zvířatům a přírodě, rozvoj důvěry a sebedůvěry a také rozvoj jemné motoriky. Děti zábavnou formou získávají znalosti o zvířatech a přírodě.  Tráví čas venku aktivním pohybem místo dnes tak častého vysedávání u televize nebo mobilu. Aktivity umožňují rodinám trávit čas společně smysluplným způsobem, pomáhají upevňovat rodinné vztahy a navazovat nová přátelství.

Aktivita trvala 1-2 hodiny, poté měli účastníci možnost zůstat v areálu, navštívit další zvířata, využít dětský koutek, projít si některou z našich naučných stezek, questingovou trasu nebo třeba jen relaxovat v místním sadu nebo přírodní zahradě a pozorovat zvířata. 

Cena za zážitek byla 150-250 Kč/rodinu. Počet rodin byl max. 10 na akci. Z tohoto poplatku byly hrazeny náklady na nájem areálu, chov a výcvik zvířat, pořízení nářadí a pomůcek pro aktivity, náklady na propagaci a spoluúčast na projektu.

Příměstský tábor Malý farmář

Program se odehrával v areálu střediska ekologické výchovy Jarošův statek. Pokud počasí dovolilo, probíhaly aktivity venku v areálu statku a jeho okolí, za nepříznivého počasí ve venkovní stáji, v teepee, v hlavní zděné stáji, klubovně a ve společenské místnosti.

Jednalo se o pětidenní turnusy konané v době letních prázdnin, určené dětem od 5 let. Mladší děti se mohly účastnit po konzultaci s rodiči. Možná byla také účast handicapovaných dětí. Rodiče děti každý den ráno v 8:00 přivezli na statek a odpoledne po ukončení programu kolem 16 hodiny si děti opět vyzvedávaly. Program připravovali a zajišťovali zkušení lektoři a asistenti.

Hlavním tématem tábora bylo poznávání přírody a zvířat na statku - koní, poníků, oslíka, oveček,  koz a dalších zvířátek. Děti se dozvídali, jak se o zvířata na statku starat, jak je čistit a krmit a co vše zvířata potřebují ke spokojenému životu. Základní „farmářské“ činnosti si samy vyzkoušeli, stejně jako nejkrásnější pohled na svět – pohled z koňského hřbetu. Do programu byla zařazena jízda na koni nebo poníkovi s vodičem. Děti se také seznámili s dalšími zvířaty na statku – oslíkem, holandskými kozami, miniovečkami, králíky, morčaty a pomohli se o ně starat. Součástí programu byly hry, pohyb, procházky a zábava s ekologickou tématikou.

Cena za týdenní zážitkový program byla 2.900 Kč/dítě. Max. počet dětí v jednom turnusu byl 20. Děti byly z důvodu bezpečnosti a zamezení shlukování rozděleny do skupinek po 10. Z tohoto poplatku byly hrazeny náklady na obědy, pitný režim, nájem a údržbu areálu, náklady na chov a výcvik zvířat, pořízení nářadí a pomůcek pro aktivity, náklady na propagaci a spoluúčast na projektu.

Pořízení a vybavení dřevěného stánku po přípravu občerstvení 

V průběhu celodenních víkendových akcí je pro návštěvníky potřeba zajistit občerstvení. Doposud jsme tyto služby zajišťovali prostřednictvím subdodavatelů, nicméně s rozvojem agroturistických aktivit na Jarošově statku vyvstala potřeba zajistit vlastní občerstvení v areálu. Z projektu jsme pořídili dřevěný stánek a vybavili jej základním vybavením a spotřebiči jako je stůl, regály, chladnice, kávovar, palačinkovač, toustovač, vařič, atd.

Oprava ustájení koz a ovcí a Ohrazení venkovní stáje a vybudování úvaziště

Součástí zážitkových programů je možnost vyzkoušet si péči o zvířata přímo ve stájích – místování boxů, čištění a kartáčování zvířat, krmení. Opravili jsme některé staré a nefunkční části ustájení koz a ovcí, které se již na některých místech rozpadaly.

Dále jsme ohradili část venkovní stáje pro koně a poníky - prostor, který využíváme pro ukázky a aktivity se zvířaty, a který byl volně přístupný ze tří stran. Pohyb návštěvníků jsme před realizací projektu usměrňovali bezpečnostními páskami, což nebylo dostatečné. Pevným dřevěným ohrazením venkovní stáje a vymezení prostoru pro pohyb návštěvníků jsme zajistili lepší koordinaci pohybu návštěvníků a tím jejich větší bezpečnost, pohodlí a celkovou kvalitu zážitku. 

V prostoru venkovní stáje jsme také vybudovali úvaziště, sloužící k uvazování koní a poníků při jejich čištění a manipulaci.

TERITORIÁLNÍ DOPAD
Vzhledem k výborné dopravní dostupnosti (těsná blízkost dálnice D1, časté železniční i autobusové spojení) byly zážitkové programy snadno dosažitelné pro obyvatele celého Moravskoslezského kraje. Tuto zkušenost máme z jiných již dříve realizovaných akcí.

CÍLOVÁ SKUPINA
Aktivity projektu byly určeny pro širokou veřejnost, nejvýznamnější cílovou skupinou byly však rodiny s dětmi a děti. Aktivity byly vhodné i pro seniory a handicapované osoby.

ROZSAH ZMĚN
Projekt byl realizován v prostředí historického statku v blízkosti zámku Studénka. Projekt nám umožnil vytvořit zázemí pro zajištění občerstvení pro návštěvníky v průběhu akcí a rozšířit poskytované služby (zakoupením stojanů na kola a rozšířením soc. zázemí prostřednictvím Toi Toi). Zkvalitnili jsme také prostředí, ve kterém aktivity probíhaly – opravením ustájení zvířat, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet péči o ně a farmářské dovednosti a ohrazením venkovních stájí, kde probíhaly zážitkové programy.
Rozšířili jsme stávající zážitkové programy a vytvořili jsme nové. Rozvinuli jsme spolupráci s místními producenty a regionálními výrobci.
Pomohli jsme prohloubit vztah návštěvníků k přírodě, poskytli jsme jim možnost aktivního odpočinku, poznání života na statku a rozšíření jejich vědomostí a dovedností. 

VÝSTUP
Výstupem z jednotlivých akcí byli odpočinutí a spokojení lidé, kteří mají bližší vztah k přírodě a zvířatům a větší povědomí o životě hospodářských zvířat na statku, o životě a činnostech na venkově. 
Fyzickým výstupem pak byly plakáty, zprávy o akci a fotodokumentace z akcí.