Agroturistika na Jarošově statku

Tisková zpráva                                                                                                                                                                                                                                          15. října 2019

Agroturistika na Jarošově statku

Středisko ekologické výchovy Jarošův statek ve Studénce je známo svými aktivitami zaměřenými
na přímý kontakt dětí i dospělých se zvířaty. Cílem projektu na podporu agroturistiky v Moravskoslezském kraji v letech 2018-19 bylo podpořit turismus přívětivý k životnímu prostředí, zkvalitnit podmínky pro návštěvníky i zvířata a zvýšit povědomí o možnostech agroturistiky v našem regionu.

Jarošův statek je situován v krásné přírodě v blízkosti zámku Studénka a CHKO Poodří. Nabídka aktivit s ekologickou tématikou a spolupráce s dalšími subjekty z oblasti cestovního ruchu podporují rozvoj agroturistiky v Moravskoslezském kraji. Realizací agroturistických aktivit získávají děti a návštěvníci širší znalosti o přírodě a zvířatech na statku, což jim pomáhá rozvíjet svůj vztah k přírodě, k prostředí, ve kterém žijeme i k sobě navzájem. Do aktivit jsou s úspěchem začleňovány i děti s handicapem, což umožňuje nejen jejich fyzický a psychický rozvoj, ale také začlenění do společnosti.

 

Cíle projektu jsme dosáhli realizací víkendových a prázdninových aktivit zaměřených na poznávání přírody a přímý kontakt se zvířaty na Jarošově statku. Aktivity jsou vhodné jak pro zdravé, tak pro zdravotně handicapované děti. Realizovali jsme víkendové aktivity MINI PONY (15 akcí) a prázdninové příměstské tábory MALÝ FARMÁŘ (12 turnusů) a JEZDECKO-CHOVATELSKÝ (10 turnusů). K zajištění bezpečnosti dětí při těchto aktivitách jsme pořídili nové bezpečnostní pomůcky – jezdecké přilby a bezpečnostní vesty.

 

Dále jsme zajistili kvalitnější podmínky pro návštěvníky Jarošova statku. Vyměnili jsme vstupní vrata do hlavní budovy stájí, opravili vykotlané zdi v haličce, kde pobíhají aktivity za nepříznivého počasí a opravili zpuchřelou a odpadávající omítku v klubovně, kterou využívají návštěvníci aktivit k převlékání a odpočinku. Pro rozšíření agroturistických služeb jsme postavili dva boxy pro koně a v hlavní stáji zřídili automatické napájení koní vybudováním napáječek, čímž dojde k usnadnění a zefektivnění péče
o koně.

 

Ke zvýšení povědomí o agroturistických službách v našem regionu jsme spustili nové webové stránky a zhotovili propagační materiály. Kvalitnější prezentace služeb umožní také vyšší příjmy společnosti, což zajistí udržitelnost projektu.  Realizace projektu nám pomohla k získání certifikátu a značky Zážitky na venkově, uděleným Svazem venkovské turistiky a agroturistiky.

 

Ing. Sabina Poukarová

ředitelka a zakladatelka společnosti