Jarošův statek v nesnázích

Milí přátelé a návštěvníci Jarošova statku,

rok 2020 začal pro naše středisko ekologické výchovy velmi nadějně. Byli jsme vyhodnoceni jako druhé nejmilejší zařízení pro rodiny s dětmi v Moravskoslezském kraji a čtyři naše projekty z oblasti agroturistiky, environmentální výchovy, životního prostředí a zaměstnávání osob s kumulací handicapů na trhu práce byly vybrány jako jedny z nejlepších a byly doporučeny pro podporu.

Přesto nyní stojíme na hranici existence. Dočasné uzavření provozu z důvodu nařízení vlády kvůli šíření nákazy koronavirem, postihlo jako mnoho dalších, také Jarošův statek. Zrušením ekologických vzdělávacích programů pro školy a školky a zrušením víkendových akcí pro veřejnost jsme přišli o příjmy v řádech stovek tisíc korun, které jsou pro provoz střediska nezbytné. Přitom veškeré náklady a potřeba postarat se o zvířata zůstaly. Příjmy v jarním a letním období jsou pro nás klíčové a umožňují nám přežít zimu, kdy je aktivit méně, ale běžný provoz, krmení zvířat a péče o ně, stále probíhají každý den.

Situace je nyní velmi vážná. Průběh letošní letní sezóny určí, zdali budeme schopni přečkat zimu a pokračovat s provozem Jarošova statku i v dalších letech nebo budeme muset činnost ukončit a středisko ekologické výchovy zavřít.

Současná situace nás nutí přistoupit k některým provozním změnám. Po rozvolnění vládních opatření bude statek i nadále otevřen návštěvníkům denně včetně sobot a nedělí od 8 do 18 hodin. Abychom zajistili finanční prostředky na provoz a abychom v co největší míře zajistili Vaši bezpečnost, ať už se přijdete jen podívat na zvířata nebo se budete účastnit zájmových kroužků a pravidelných aktivit, budeme muset regulovat počet návštěvníků v areálu (v závislosti na aktuálním nařízení vlády) a stejně jako například v ZOO začít vybírat alespoň symbolické vstupné – příspěvek na krmení a péči o zvířata. Věřte, že nezávisle na současných omezujících nařízeních nás úklid, údržba a stálé vylepšování areálu stojí nemalé finanční prostředky, platíme nájem, staráme se o zvířata. A snažíme se pro Vás vytvořit co nepříjemnější prostředí. Čeká Vás také spousta nových možností, jak u nás příjemně strávit čas, vše naleznete na našich webových stránkách www.jarosuv-statek.cz.

Abyste se u nás na Jarošově statku cítili dobře, vybudovali jsme v loňském roce novou přírodní zahradu s řadou prvků, vysadili jsme 83 ovocných keřů – maliny, borůvky, rybíz, angrešt a další, vybudovali jsme tři naučné stezky a questingovou trasu s vědomostně-zábavným kvízem o našich zvířátkách, vybavili jsme odpočinkovou zónu v sadu. Letos, pokud se nám povede zajistit finanční prostředky na spoluúčast k projektům, chystáme mnoho dalšího vylepšení – vybavený dřevěný stánek s občerstvením, abyste měli stále k dispozici teplé i studené nápoje a něco dobrého na zub, plánujeme postavit kryté posezení pro slunečné i nepříznivé počasí, vybudovat relaxační zóny s ohništěm, osázení jahodami a dalšími jedlými i okrasnými rostlinami, opravu ustájení pro ovečky a kozy a spoustu dalšího vylepšení. Pokud se nám povede zajistit finance na spoluúčasti k projektům a vše zrealizovat, bude prostředí pro Vás, návštěvníky, i pro zvířata mnohem krásnější a kvalitnější.

To vše však závisí na vývoji několika následujících týdnů a měsíců. Pokud máte rádi zvířata na Jarošově statku a rádi nás navštěvujete, prosíme, pomozte nám Jarošův statek zachránit. Možností a způsobů je mnoho: než bude možné přijít k nám na návštěvu, můžete si bezkontaktně zakoupit dárky a suvenýry z našeho obchůdku, zakoupit si dárkový poukaz na některou z našich aktivit, adoptovat některé ze zvířat, můžete nám poslat dar na veřejnou sbírku, č. účtu 4303643319/0800, firmy si mohou objednat rodinné odpoledne nebo teambuilding pro zaměstnance, pronajmout si prostor pro jednání v netradičním prostředí nebo reklamní plochu. A samozřejmě, jakmile to bude možné, přijďte k nám na návštěvu, využijte některou z našich aktivit – svezení na poníkovi, individuální aktivity se

zvířaty, můžete přispět dobrovolným příspěvkem do kasičky, přihlásit se na příměstský tábor, objednat si oslavu narozenin. Možností je mnoho, pokud máte zájem a snahu pomoci, určitě nějaký vhodný způsob najdeme. Prosím, neváhejte nás kontaktovat emailem na adresu poukarova@jarosuvstatek.cz nebo telefonicky na čísle 724 061 721.

Děkujeme a přejeme Vám i nám, ať toto nelehké období přečkáme ve zdraví, v klidu a s nadějí. S nadějí, že nám i přes všechny starosti přinese spoustu dobrého, pomůže nám rozeznat důležité životní hodnoty od nepodstatných věcí. A až se opět sejdeme, budeme snad k přírodě, ke zvířatům i k sobě navzájem přistupovat s větším respektem, pochopením, úctou a láskou. Moc se na Vás všechny těšíme.

Za celý tým Jarošova statku

Sabina Poukarová
zakladatelka a ředitelka