LUKOSTŘELBA

Pro děti od 9 let, mládež i dospělé nabízíme lukostřelecký kroužek. Pomocí lukostřeleckých her Vás seznámíme s různými styly instinktivní a dynamické lukostřelby, bezpečně, s vedením k disciplíně a zodpovědnosti. Součástí výuky bude také péče o celodřevěné luky a výroba lukostřeleckého vybavení.

Co je našim cílem?

Cílem kroužku je udělat z mladých dobrodruhů opravdové lukostřelce s porozuměním k síle přírodních materiálů. Učit se přikládat dřevěný šíp k celodřevěnému luku, natahovat lněnou tětivu a šíp s letkami z peří vypouštět do slaměného terče. Cestou soustředění dosáhnout harmonie podvědomí se svalovou pamětí a neminout tak své cíle.

Průběh lekce v praxi

  • Lekce budou probíhat ve venkovním areálu a za nepříznivého počasí ve vnitřních prostorách.
  • V prvních lekcích se budeme věnovat základům lukostřelby, správnému postoji i kroku lukostřelce, držení těla a luku, technikám vypouštění šípů a míření dominantním okem.  
  • Pomocí lukostřeleckých her si osvojíme dynamickou lukostřelbu.
  • Seznámíme se s různými styly instinktivní lukostřelby.
  • Součástí výuky bude také dílnička pro výrobu lukostřeleckého vybavení.
  • Na začátku každé lekce bude relaxační cvičení k uvolnění svalů, mezi různými disciplínami bude i pauza a teorie.

Co s sebou?

Lukostřelecké vybavení zapůjčíme. Doporučujeme vhodnou obuv na venek, pohodlné oblečení podle aktuálního počasí.

Jak se můžete přihlásit?

Pokud si budete chtít tuto aktivitu přijít vyzkoušet poprvé, je nutné si předem zarezervovat místo zasláním zprávy na e-mail info@jarosuvstatek.cz.

Platby, docházka a omluvy

Cena za jednu lekci je 350 Kč. Účast na kroužku se platí vždy na měsíc dopředu.
Celkovou měsíční částku 1400 Kč, resp. 1750 Kč (dle počtu lekcí v měsíci) je možné uhradit v hotovosti, kartou nebo na účet 3817394319/0800 vždy do 25. předchozího měsíce. Při platbě na účet prosím vždy do poznámky uveďte "L" a jméno Vašeho dítěte.
Omluvy se řeší přes e-mail info@jarosuvstatek.cz nebo přes tel. konkrétního lektora. Částka za lekci propadá, pokud omluva přijde později než 24 hodin před začátkem lekce.

Lektor kroužku

Kateřina Macháčková
+420 737 199 193