POODŘÍM NA KONI

V rámci projektu POODŘÍM NA KONI vám nabízíme čtyři nové zážitkové programy: Terapie s koněm, Dovednosti na koni, Projížďka pastvinami a Poodřím na koni. Cílem je podpořit zájem návštěvníků o venkovskou turistiku, poznávání přírodních krás oblasti Poodří - Moravské Kravařsko, aktivní odpočinek v přírodě a rozvoj kladného vztahu ke zvířatům

Jednotlivé programy jsou nabízeny a realizovány samostatně, ale sestaveny jsou tak, aby na sebe navazovaly a společně tvořily souhrn aktivit se stupňující se náročností. Aktivity mohou využít všichni zájemci od začátečníků po pokročilé. Aktivity umožňují zájemcům a motivují je, aby se ve svých dovednostech zdokonalovali a mohli pak bezpečně absolvovat poznávací relaxační výlet na koních Poodřím.

Cílová skupina:
Aktivity Terapie s koněm, Dovednosti na koni a Projížďka pastvinami jsou vhodné pro osoby s handicapem, pro děti od 3 let a dospělé dle zkušeností. Děti do 6 let a začátečníci jsou vedeni vodičem. Aktivita Poodřím na koni je vhodná pro pokročilé děti od 12 let a pokročilé dospělé.

Objednání aktivity:
Pro objednání aktivity volejte své oblíbené lektorce nebo nám napište e-mail na info@jarosuvstatek.cz.

Projekt Poodřím na koni je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Terapie s koněm

Náplní zážitku jsou relaxační a terapeutické aktivity s koňmi, při nichž prostřednictvím sblížení a přímého kontaktu s koněm mají účastníci možnost pasivní i aktivní relaxace s prvky hiporehabilitace. Účastníci se nejprve seznámí s bezpečnostními pravidly pro přímý kontakt s koňmi. Po té mají možnost si je hladit, kartáčovat, vodit a vyzkoušet si základní prvky komunikace s koňmi. Návštěvníci si s nimi povídají, dlouze je hladí po jemné, teplé srsti. Často koně obejmou, položí si na ně hlavu a vychutnávají si nádhernou energii těchto velkých laskavých zvířat. Naše koně jsou na tento typ aktivity zvyklé, rádi se do nich zapojují a sami nabízejí účastníkům interakci. Jedná se o kontaktní aktivitu bez jezdeckého výcviku.

Aktivita je vhodná i pro děti, handicapované osoby, osoby se speciálními potřebami a seniory.

Zážitek se odehrává na historickém statku ve Studénce, který je součástí zámeckého areálu a navazuje na zámecký park. Jak v zámecké zahradě, tak i na statku je spousta vzrostlých stromů, byla zde založena přírodní zahrada. Celý areál je velmi přívětivý a již jen pobyt zde působí terapeuticky. Přítomnost zvířat a přímý kontakt s nimi vše ještě umocňuje.

Cena za individuální aktivitu: 500 Kč/osobu
Cena za skupinovou aktivitu: 150 Kč/osobu, kapacita skupiny 6 osob

Dovednosti na koni

Jedná se o aktivitu, při níž si zájemce vyzkouší své dovednosti při práci s koněm ze země i ze sedla. Začínající jezdci se učí základům na jízdárně, pokročilí se zdokonalují ve vedení koně a zkouší si svou obratnost na překážkách, které simulují různé situace, se kterými se může jezdec setkat v terénu, např. přírodní kopec (chůze do svahu a ze svahu), přírodní kavalety, lávka, slalom a jiné. Zkušení jezdci si budou moct ověřit své pokročilé dovednosti.

Aktivita je vhodná i pro osoby s handicapem.

Zážitek se odehrává na historickém statku ve Studénce, který je součástí zámeckého areálu a navazuje na zámecký park. Aktivita dovednosti na koni probíhá na pískové jízdárně a v travnatých ohradách, kde jsou umístěny jednoduché přírodní překážky.

Cena za individuální aktivitu: 650 Kč/osobu, při zakoupení permanentky 600 Kč/osobu.
Cena za duo lekci (2 účastníci): 500 Kč/osobu, při zakoupení permanentky 450 Kč/osobu.

Projížďka pastvinami

Na našich pastvinách o rozloze 4 ha jsme vytýčili stezku, kde si zájemci mohou v bezpečném prostředí v doprovodu lektora vyzkoušet jízdu na koni v kroku, v klusu i ve cvalu. Procvičí si tím a ověří dovednost ovládání koně v otevřené krajině a připravují se tak na vyjížďky na koních do Poodří.

Aktivita je vhodná pro pokročilé samostatné jezdce, kteří ovládají koně ve všech chodech. Podmínkou samostatné účasti na této aktivitě je úspěšné absolvování aktivity Dovednosti na koni. Začátečníci a malé děti mohou aktivitu Projížďku pastvinami absolvovat v kroku s vodičem. Aktivitu s vodičem mohou absolvovat i handicapované osoby, které mají předchozí zkušenost s jízdou na koni.

Zážitek se odehrává na historickém statku ve Studénce, který je součástí zámeckého areálu a na okolních přilehlých pastvinách náležejících ke statku.

Cena za individuální aktivitu: 650 Kč/osobu, při zakoupení permanentky 600 Kč/osobu.
Cena za duo lekci (2 účastníci): 500 Kč/osobu, při zakoupení permanentky 450 Kč/osobu.

Poodřím na koni

Jedná se o výlet na koních po krajině Poodří, jejíž krásy si pokročilí jezdci mohou prohlédnout z koňského hřebu, v případě zájmu i s výkladem o přírodních zajímavostech na trase. Na výběr je více tras dle časové náročnosti, které vedou zajímavými místy, např. částí naučné stezky Kotvice. Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu - zajisté proto, že člověk vidí krajinu z větší výšky a má tak lepší rozhled, ale může také cítit spojení s koněm a okolní přírodou. Pokud totiž jedete na koni, nebojí se vás volně žijící zvířata a můžete si tak užívat přítomnosti srnek, zajíců a jiných zvířat a živočichů, která běžně před člověkem prchají.

Podmínkou účasti na této aktivitě je úspěšné absolvování aktivity Dovednosti na koni a Projížďka pastvinami, při níž si jezdci ověří své schopnosti ovládání koně ve volné krajině.

Výchozím bodem pro zážitek je historický Jarošův statek ve Studénce. Odtud vyjíždí jezdci na koních do krásné krajiny Poodří.

Cena za individuální aktivitu: 900 Kč/osobu/1,5 hodiny, 1.200 Kč/osobu/2 hodiny, 1.600 Kč/osobu/3 hodiny.