Zvířata léčí - animoterapie 

V průběhu venkovního vzdělávacího programu, založeném na přímém kontaktu s prostředím statku a zvířaty, se žáci seznámí s různými aspekty působení přírody na člověka. Součástí environmentálního programu je exkurze a v rámci environmentálního programu praktická ukázka hipoterapie.
 

Pro koho

Ideální pro 15–90 dětí, žáky 2. stupně ZŠ

.

Délka programu

120 minut, včetně 10 minutové přestávky
od 8:30 do 10:00 nebo od 10:30 do 12:00

vybraný čas uveďte v objednávce

Cena za dítě

EVP: 80 Kč, minimálně 1100 Kč.
EVP Plus: 100 Kč.

Vždy na 10 dětí 1 dospělý doprovod zdarma, každá další dospělá osoba 60 Kč.

Cíle programu

Žáci se seznámí s prostředím a zvířaty na statku. Dozví se základní informace o chovaných druzích zvířat včetně  jejich potřeb a možností soužití s lidmi.si vyzkouší práci na farmě a péči o zvířata.  V praxi uplatní základní pravidla komunikace a manipulace se zvířaty. Naučí se základní ekologické pojmy, týkající se ekosystémů a osvojí si základní pojmy z oblasti animoterapie a hipoterapie. Prakticky si vyzkouší léčebné ježdění na koni. 
 

Program detailně 

  • Exkurze - komentovaná interaktivní prohlídka statku s možností přímého kontaktu se zvířaty. V praxi si žáci ověří některé poznatky z přírodopisu (savci, přežvýkavci, rozdíl sudokopytník, lichokopytník atp. a dozví se spoustu zajímavých informací ze života zvířat). Pod vedením lektorů si vyzkouší jednoduché činnosti na statku, čištění a komunikaci s minikoňmi, poníky a ostatními zvířaty.
  • Environmentální program - od základních ekologických pojmů týkajících se ekosystémů se dostaneme k některým aspektům vzájemných vztahů člověka a přírody. Především se zaměříme na možnosti léčby pomocí zvířat - animoterapii. Po pčedchozí domluvě si žáci mohou vyzkoušet léčebnou jízdu na koni (ukázka hipoterapie), kterou povede terapeutka léčebného ježdění. Kůň bude opatřen madly a veden vodičem. Bezpečnost žáků bude zajištěna přilbou. Na závěr programu žáci ověří své získané poznatky vyplněním pracovního listu (jednotlivě nebo v týmech).

Máte zájem o program Zvířata léčí?

Rádi jej pro vás připravíme. Domluvte si s námi termín na telefonu + 420 732 828 998 

nebo e-mailu ekoprogramy@jarosuvstatek.cz

Pro objednání pak slouží tento formulář.