Zvířata na statku 

Venkovní vzdělávací program založený na přímém kontaktu žáků s prostředím statku a se zvířaty.  Součástí environmentálního programu je exkurze a některá z následujících environmentálních her, zaměřených na zvířata a jejich mláďata.

Cíl programu

Žáci se seznámí s prostředím a zvířaty na statku. Osvojí si názvy všech zvířat chovaných na statku, pojmenují si samce, samici a jejich mláďata, zjistí rozdíl mezi sudokopytníkem a lichokopytníkem. Dozví se základní informace o chovaných druzích zvířat včetně jejich potřeb, krmení a soužití s člověkem. Prakticky si vyzkouší činnosti na farmě a péči o zvířata.

Detailní popis programu najdete níže.

Pro koho

Pro 1. i 2. stupeň ZŠ
15-50 dětí
Vhodný i pro děti se speciálními potřebami

.

Délka programu

90 minut, včetně 10 minutové přestávky
8:30 - 10:00 nebo 10:30 - 12:00

Cena za dítě

145 Kč/dítě
Minimální cena 2 175 Kč.
Vždy na 10 dětí 1 dospělý doprovod zdarma, každá další dospělá osoba 70 Kč.

Období

Celoročně

Program detailně 

Žáci jsou rozdělené do několika menších skupin a procházejí jednotlivá stanoviště v menším počtu, aby byla zajištěna jejich bezpečnost i bezpečnost našich zvířat. Program je vždy přizpůsoben věku a schopnostem dětí.


V rámcí tohoto programu absolvují:

  • Exkurzi - komentovaná interaktivní prohlídka statku. Děti si pod vedením lektora prohlédnou statek i zvířata a v průběhu se o nich dozví spoustu užitečných informací a zajímavostí.
  • Hru na ošetřovatele zvířat - děti si pod dozorem lektora v praxi vyzkouší správnou komunikaci a bezpečnou manipulaci s malými i většími zvířaty, péči o jejich srst, vybraná zvířata bude možné pod vedením lektora i nakrmit.
  • Hru - jak „mluví“ zvířata - s dětmi si povídáme o tom, že zvířata se dorozumívají zejména pomocí pohybů těla, zraku, čichu, ale také vydávají různé zvuky. Poté budou moct děti pozorovat toto chování na našich zvířátkách a uplatnit své nově nabyté znalosti.
  • Hru na zvířátka - děti ve skupince dostanou za úkol ostatním představit „svoje“ zvířátko. Pomocí nově získaných znalostí předvést zvuk, který zvířátko vydává, popsat kopýtka, výživové nebo stádové návyky a ostatní spolužáci se budou snažit uhodnout, o které zvířátko se jedná.

Objednávka ekologického výukového programu 

Pro objednání programu klikněte zde.

E-mail: ekoprogramy@jarosuvstatek.cz

O přijetí objednávky a potvrzení termínu Vás budeme informovat e-mailem.

Těšíme se na Vás :-)